ASTM F1927 Bir Kulometrik Dedektör Kullanılarak Bariyer Malzemelerinden Geçilen Kontrollü Bağıl Nemde Oksijen Gazı İletim Hızı ve Geçirgenliğin Belirlenmesi

ASTM Testleri

ASTM F1927 Bir Kulometrik Dedektör Kullanılarak Bariyer Malzemelerinden Geçilen Kontrollü Bağıl Nemde Oksijen Gazı İletim Hızı ve Geçirgenliğin Belirlenmesi

EUROLAB laboratuvar ASTM F1927 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM F1927 standardı, film, tabaka, laminatlar, ko-ekstrüzyonlar veya plastik kaplı kağıtlar veya kumaşlar yoluyla kararlı durumda, belirli bir sıcaklıkta ve %RH seviyesinde oksijen gazının iletim hızının belirlenmesi için bir prosedürü kapsar.

ASTM F1927 Bir Kulometrik Dedektör Kullanılarak Bariyer Malzemelerinden Geçilen Kontrollü Bağıl Nemde Oksijen Gazı İletim Hızı ve Geçirgenliğin Belirlenmesi

Bu test yöntemi, sıfır nem veya en iyi ihtimalle varsayılan bir nem ile ilgili yaygın uygulamayı genişletir. Nem, birçok malzemenin oksijen gazı iletim hızında (O 2 GTR) önemli bir rol oynar.

Bu test yöntemi, oksijen gazı iletim hızının (O 2 GTR), filmin oksijen gazına geçirgenliğinin (PO 2 ), filmin kalınlığına geçirgenlik katsayısının (P”O 2 ) ve oksijen geçirgenliğinin belirlenmesini sağlar. Katsayısı (PʹO 2) belirli bir sıcaklıkta ve %RH seviyesinde/seviyelerinde homojen malzemeler olması durumunda kullanılabilir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır. Özel önlem ifadeleri Bölüm 9'da verilmiştir.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, bir kulometrik dedektör kullanılarak bariyer malzemelerinden geçilen kontrollü bağıl nemde oksijen gazı iletim hızı ve geçirgenliğin belirlenmesi hizmetleri vermektedir. ASTM F1927 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp