ASTM F2119 Pasif İmplantlardan MR Görüntü Artefaktlarının Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM F2119 Pasif İmplantlardan MR Görüntü Artefaktlarının Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM F2119 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM F2119 standardı, bir manyetik rezonans (MR) görüntüsünde pasif bir implant (elektrik veya harici güç kaynağı olmadan çalışan implant) tarafından üretilen bozulma ve sinyal kaybı artefaktlarını karakterize eder. MR-Safe veya MR-Koşullu olarak belirlenmeyen herhangi bir şey hariç tutulmuştur.

ASTM F2119 Pasif İmplantlardan MR Görüntü Artefaktlarının Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, standart bir dizi tarama koşulu altında üretilen görüntü yapaylığının nicel bir ölçüsünü sağlar. Bu test yöntemi yalnızca MR-Safe veya MR-Koşullu olarak oluşturulmuş pasif implantlar için geçerlidir.

ASTM F2119, pasif bir implant örneğine dayalı olarak bir duyarlılık artefaktının boyutunu ölçmek için bir test yöntemini açıklar. Bir görüntüdeki piksel, test nesnesinin bulunmadığı bir referans görüntüye kıyasla (referans değeri) bir test nesnesi varlığında yoğunluk en az %30 oranında değiştirilirse görüntü yapaylığının bir parçası olarak kabul edilir. Bu makalenin amacı, histogram tabanlı bir referans değeri kullanarak test yöntemini basitleştirmek ve hızlandırmaktır.

Dört test nesnesi, ana manyetik alana paralel ve dik olarak taranır ve en büyük duyarlılık artefaktları, iki referans değer belirleme yöntemi (referans görüntü tabanlı ve histogram tabanlı referans değeri) kullanılarak ölçülür. Her iki yöntem arasındaki sonuçlar Mann-Whitney U-testi kullanılarak karşılaştırılır.

Duyarlılık artefaktlarının hızlı, objektif ve tekrarlanabilir bir değerlendirmesi için standarda uygun bir yöntem uygulanabilir. Histograma dayalı yöntemin sonucu, ASTM uyumlu yönteminden önemli ölçüde farklı değildir.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, pasif implantlardan MR görüntü artefaktlarının değerlendirilmesi için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM F2119 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp