ASTM F2622 Çeşitli Sensörler Kullanılarak Plastik Film ve Kaplama Yoluyla Oksijen Gazı İletim Hızı için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM F2622 Çeşitli Sensörler Kullanılarak Plastik Film ve Kaplama Yoluyla Oksijen Gazı İletim Hızı için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM F2622 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM F2622 standardı, oksijen gazının film, tabaka, laminatlar, birlikte ekstrüzyonlar veya plastik kaplı kağıtlar veya kumaşlar biçimindeki plastikler yoluyla kararlı durumdaki iletim hızının belirlenmesi için bir prosedürü kapsar.

ASTM F2622 Çeşitli Sensörler Kullanılarak Plastik Film ve Kaplama Yoluyla Oksijen Gazı İletim Hızı için Standart Test Yöntemi

Oksijen gazı iletim hızının (O2 GTR), filmin oksijen gazına geçirgenliğinin (PO2) ve oksijen geçirgenlik katsayısının (P′O2) belirlenmesini sağlar. Bu test yöntemi, O 2 GTR ölçümü için tek yöntem olduğu iddiasında değildir. Diğer oksijen sensörlerini ve prosedürlerini kullanan başka O 2 GTR belirleme yöntemleri olabilir.

Bu test yöntemi, çeşitli sensörlerin, cihazların ve prosedürlerin kullanımına izin vermek için kasıtlı olarak hazırlanmıştır. Her tasarımın kesinliği ve yanlılığı, o cihazın veya yöntemin kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya uygulanabilirliğini belirlemek için ayrı ayrı oluşturulmalıdır.

O2 GTR, bariyer malzemelerinin sağladığı ambalaj korumasının önemli bir belirleyicisidir. Ancak tek belirleyici değildir ve paketleme performansını O 2 GTR ile ilişkilendirmek için deneyime dayalı ek testler kullanılmalıdır. Alıcı ve satıcının numune alma prosedürleri, standardizasyon prosedürleri, test koşulları ve kabul kriterleri üzerinde anlaşmaları şartıyla, hakemlik testi yöntemi olarak uygundur.

Bu yöntemin Kesinlik ve Sapma bölümü, kulometrik olmayan ve kulometrik sensörlere sahip çeşitli aletlerin kullanıldığı sonuçları gösterir. SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, çeşitli sensörler kullanılarak plastik film ve kaplama yoluyla oksijen gazı iletim hızı için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM F2622 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp