ASTM F897 Osteosynthesis Plaka ve Vidaların Fretting Korozyonunun Ölçülmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM F897 Osteosynthesis Plaka ve Vidaların Fretting Korozyonunun Ölçülmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM F897 testi, vida kafası ile plaka deliği karşıt bölgesi arasındaki temas alanındaki endişe korozyonu nedeniyle osteosynthesis (kırık kemiklerin iç fiksasyonu) için kullanılan plaka ve vidalardan kaynaklanan metal kaybı miktarını belirlemek için bir tarama testi sağlar.

ASTM F897 Osteosynthesis Plaka ve Vidaların Fretting Korozyonunun Ölçülmesi için Standart Test Yöntemi

Osteosynthesis için kullanılan plaka ve vidaların plaka vidası arayüzlerindeki korozyon nedeniyle metal kaybına maruz kaldığı, kullanımdan sonra implantların incelenmesinden iyi bilinmektedir. Bu aşındırıcı saldırının mekanizmalarından biri, vida kafaları ve plaka deliği karşı delikleri arasındaki bağıl hareket (mikromotion) nedeniyle korozyona neden olmaktır.

Korozyon ürünlerinin implantı çevreleyen dokulara salınması yerel doku üzerinde olumsuz etkilere veya sistemik etkilere sahip olabileceği de bilinmektedir. Bu nedenle, korozyon ürünlerine doku maruziyeti miktarını en aza indirmek önemlidir.

İmplantlar klinik olarak kullanılacakları formda kullanılır. Açıklanan makine, plakalar ve vidalar arasında, bu cihazlar klinik olarak kullanıldığında ortaya çıkabilecek bir hareket deseni türünü simüle eden göreceli bir hareket oluşturur.

Bu test yönteminde kullanılan çevresel ve stres koşulları insan vücudunda kemik plakalarının yaşadığı durumlarla aynı olmayabileceğinden, bu test yöntemi pratikte yaşananlardan daha düşük veya daha yüksek olan endişe verici korozyon oranları üretebilir. Önerilen 400 N eksenel yük, endişe korozyon miktarının eksenel yükteki küçük değişikliklere duyarlı olmadığı bir aralıkta olarak seçilmiştir. Önerilen yük ve açısal yer değiştirme kombinasyonu, cerrahi alaşımların ölçülebilir miktarda yıpretmenin nispeten kısa bir süre içinde (7 ila 14 gün) meydana gelmesidir.

Cihaz, steril olmayan koşullarda mikrobiyal büyüme ile kontamine olacak proteinasöz çözeltilerle test edilmesine izin vermek için test örneklerinin ve test odalarının sterilizasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanılan numuneler standart osteostirentez implantları olabileceği gibi uygun şekillerde imal edilen malzemeler de olabilir.

Bu test yöntemi, benzer veya farklı alaşım bileşimlerinin metal plakalarının ve vidalarının fretting korozyonunu test etmek için veya metal-ametal kombinasyonların fretting korozyonunu test etmek için kullanılabilir. Bu test yöntemi, nonmetallik malzemelerin aşınma veya bozulma çalışmaları için de kullanılabilir. Bu test yöntemi, tuzlu veya proteinasöz çözeltilerin korozyonlarını sıralamak veya metalden metale çiftleri yıpruşmaya karşı direnç açısından sıralamak veya diğer malzeme kombinasyonlarını incelemek için bir tarama testi olarak kullanılabilir.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak ayrı olarak kabul edilmelidir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer olmayabilir; bu nedenle, her sistem diğer sistemden bağımsız olarak kullanılacaktır. İki sistemdeki değerlerin birleştirilmesi, standarda uyulmamasına neden olabilir.

Bu standart tehlikeli maddeler, operasyonlar ve ekipmanlar içerebilir. Bu standart, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele almak için değildir. Bu standardı kullanan kişinin sorumluluğunda, uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarına danışmak ve oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemektir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM F897 Osteosynthesis Plaka ve Vidaların Fretting Korozyonunun Ölçülmesi için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp