ASTM G151 Laboratuvar Işık Kaynaklarını Kullanan Hızlandırılmış Test Cihazlarında Metalik Olmayan Malzemelerin Açığa Çıkması için Standart Uygulama

ASTM Testleri

ASTM G151 Laboratuvar Işık Kaynaklarını Kullanan Hızlandırılmış Test Cihazlarında Metalik Olmayan Malzemelerin Açığa Çıkması için Standart Uygulama

EUROLAB laboratuvar ASTM G151 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM G151 standardı, aboratuvar ışık kaynakları kullanan hızlandırılmış test cihazlarında metalik olmayan malzemeleri açığa çıkarırken kullanılacak genel prosedürleri kapsar. Belirli cihazlar için kullanılacak prosedürlere ilişkin ayrıntılı bilgiler, kullanılan belirli cihazı açıklayan standartlarda bulunur.

ASTM G151 Laboratuvar Işık Kaynaklarını Kullanan Hızlandırılmış Test Cihazlarında Metalik Olmayan Malzemelerin Açığa Çıkması için Standart Uygulama

Karbon ark, ksenon ark ve floresan UV maruziyetleri ayrıca çok özel ekipman tasarımlarına atıfta bulunan G23, G26 ve G53 Uygulamalarında açıklanmıştır. G152, G153 ve G154 ve G155 Uygulamaları, G23, G26 ve G53 Uygulamalarının yerini alan performansa dayalı standartlardır.

Bu uygulama aynı zamanda metalik olmayan malzemeleri laboratuvar ışık kaynaklarına maruz bırakmak için kullanılan cihazlar için genel performans gerekliliklerini de açıklar. Bu bilgiler öncelikle laboratuvarda hızlandırılmış maruz kalma cihazlarının üreticileri için tasarlanmıştır.

Bu uygulama, hızlandırılmış maruz kalma testlerinden elde edilen verilerin kullanımı ve yorumlanması hakkında bilgi sağlar. Maruziyetten önce ve sonra metalik olmayan bir malzemenin özelliğini belirleme yöntemleri hakkında özel bilgiler, her bir özelliği ölçmek için kullanılan yöntemi açıklayan standartlarda bulunur. Plastik malzemelerin maruz kalma testlerinden elde edilen sonuçların raporlanmasına ilişkin bilgiler Uygulama D5870'de açıklanmıştır.

Laboratuar ışık kaynakları kullanan cihazlarda maruziyet gerçekleştirirken, hızlandırılmış test koşullarının, test edilen malzemeler için son kullanım ortamlarıyla ilişkili özellik değişikliklerini ve arıza modlarını ne kadar iyi yeniden üreteceğini düşünmek önemlidir. Ek olarak, maruz kalma deneylerini kurarken ve hızlandırılmış maruz kalma testlerinden elde edilen sonuçları yorumlarken hem hızlandırılmış test hem de açık hava maruziyetlerindeki değişkenliğin etkilerini dikkate almak önemlidir.

Dış ortamlardaki fiili kullanım koşullarının tam bir simülasyonu olarak hiçbir laboratuvar maruziyet testi belirlenemez. Bu laboratuvar hızlandırılmış maruziyetlerden elde edilen sonuçlar, yalnızca test edilen belirli malzemeler için derece korelasyonu kurulduğunda ve bozulma tipi aynı olduğunda gerçek kullanım maruziyetlerinin temsilcisi olarak kabul edilebilir. UV radyasyonu, ıslaklık süresi, bağıl nem, sıcaklık, kirleticiler ve diğer faktörlerdeki farklılıklar nedeniyle, malzemelerin fiili kullanım koşullarındaki göreli dayanıklılığı farklı yerlerde çok farklı olabilir. Bu nedenle, bu uygulamaya göre yürütülen belirli bir maruz kalma testinden elde edilen sonuçların, belirli bir dış ortamda maruz kalan malzemelerin göreceli dayanıklılığını karşılaştırmak için faydalı olduğu bulunsa bile,

Çok cazip olmasına rağmen, bir laboratuvar hızlandırılmış testinde xh veya megajul radyan maruziyeti ile ilgili bir hızlandırma faktörünün y ay veya yıl dış maruziyete kadar hesaplanması tavsiye edilmez. Bu hızlanma faktörleri çeşitli nedenlerle geçerli değildir.

Hızlanma faktörleri malzemeye bağlıdır ve her malzeme için ve aynı malzemenin farklı formülasyonları için önemli ölçüde farklı olabilir. Hem fiili kullanımda hem de laboratuvar hızlandırılmış maruziyet testinde bozulma oranındaki değişkenlik, hesaplanan hızlanma faktörü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Bir laboratuvar ışık kaynağı ile güneş radyasyonu arasındaki ışınım oranına göre hesaplanan hızlanma faktörleri, aynı bant geçişleri kullanılsa bile, bir malzeme üzerindeki ışınım, sıcaklık, nem ve spektral güç dağılımındaki farklılıkları dikkate almaz. laboratuvar ışık kaynağı ve güneş radyasyonu.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, laboratuvar ışık kaynaklarını kullanan hızlandırılmış test cihazlarında metalik olmayan malzemelerin açığa çıkması için standart uygulama hizmetleri vermektedir. ASTM G151 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp