ASTM G44 Metallerin ve Alaşımların Sodyum Klorür Çözeltisine Alternatif Daldırma ile Maruz Kalması için Standart Uygulama

ASTM Testleri

ASTM G44 Metallerin ve Alaşımların Sodyum Klorür Çözeltisine Alternatif Daldırma ile Maruz Kalması için Standart Uygulama

EUROLAB laboratuvar ASTM G44 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Bu uygulama, %3,5 sodyum klorürde (NaCl) alternatif daldırma stres korozyon testlerinin yapılmasına yönelik prosedürleri kapsar.

ASTM G44 Metallerin ve Alaşımların Sodyum Klorür Çözeltisine Alternatif Daldırma ile Maruz Kalması için Standart Uygulama

Öncelikle alüminyum alaşımlarının (Test Yöntemi G47) ve demir alaşımlarının testleri içindir, ancak klorür iyonlarına karşı duyarlılık gösteren diğer metaller için de kullanılabilir. Testin çevresel koşullarını ve bunları kontrol etme araçlarını ortaya koyar.

Alternatif daldırma stresi korozyonu maruziyetleri, bazen Spesifikasyon D1141'e göre hazırlanan ikame okyanus suyunda (ağır metaller olmadan) yapılır. Bu mevcut uygulamanın genel gereklilikleri, kullanılan reaktifler, çözelti konsantrasyonu ve çözelti pH'ının Spesifikasyon D1141'de belirtildiği gibi olması dışında bu tür maruziyetler için de geçerlidir.

Bu uygulama hem gerilimli hem de gerilimsiz korozyon numuneleri için kullanılabilir. Tarihsel olarak, stres korozyonu çatlama testi için kullanılmıştır, ancak genellikle tek tip, oyuklaşma, taneler arası ve galvanik gibi diğer korozyon türleri için kullanılır.

Bu uygulama, alaşım geliştirme ve alternatif daldırma testinin aynı malzemenin ardışık partilerinin kalitesi üzerinde bir kontrol testi olarak hizmet edeceği uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, sonuçlardaki değişikliklerin test edilen malzemedeki değişikliklere atfedilebileceğinin maksimum güvencesi için katı test koşulları şart koşulmuştur.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilecektir. Parantez içinde verilen değerler bilgi amaçlıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM G44 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp