ASTM G63 Oksijen Hizmeti için Metalik Olmayan Malzemelerin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuzu

ASTM Testleri

ASTM G63 Oksijen Hizmeti için Metalik Olmayan Malzemelerin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuzu

ASTM G63 standardı, aşağıda tanımlandığı gibi, doğrudan veya dolaylı, oksijen veya oksijenle zenginleştirilmiş sıvı servisi için değerlendirilen metalik olmayan malzemelere (bundan böyle malzemeler olarak anılacaktır) uygulanır.

ASTM G63 Oksijen Hizmeti için Metalik Olmayan Malzemelerin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuzu

Oksijen üretimi, depolanması, nakliyesi, dağıtımı veya kullanımı ile bağlantılı uygulamalar için malzeme seçiminde kullanılması amaçlanmıştır. Öncelikle, bir malzemenin tutuşmaya ve yanmanın yayılmasına nispi duyarlılığı ile ilişkili özellikleri ile ilgilidir; mekanik özellikler, potansiyel toksisite, gaz çıkışı, sistemdeki çeşitli malzemeler arasındaki reaksiyonlar, işlevsel güvenilirlik veya fiziksel yaşlanma, bozunma, aşınma, sertleşme veya gevrekleşme gibi performans özelliklerini, bunların bir tutuşmaya katkıda bulunabileceği durumlar dışında içermez.

Bu belge ilk olarak 1980'de yayınlandığında hem metalleri hem de ametalleri ele aldı. Kapsamı sadece ametalleri kapsayacak şekilde daraltılmış ve metalleri ele almak için ayrı bir standart Kılavuz G94 geliştirilmiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, son teknoloji akredite laboratuvarları ve uzman ekibi ile ASTM G63 testi kapsamında kesin ve hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp