ASTM G99 Disk Üzerinde Pin Aparatı ile Aşınma Testi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM G99 Disk Üzerinde Pin Aparatı ile Aşınma Testi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM G99 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM G99 standardı, disk üzerinde pim aparatı kullanarak kayma sırasında malzemelerin aşınmasını belirlemek için bir laboratuvar prosedürünü kapsar. Malzemeler, nominal olarak aşındırıcı olmayan koşullar altında çiftler halinde test edilir.

ASTM G99 Disk Üzerinde Pin Aparatı ile Aşınma Testi için Standart Test Yöntemi

Aşınmayı ölçmek için bu tip aparatların kullanılmasında deneysel olarak dikkat edilmesi gereken başlıca alanlar açıklanmıştır. Sürtünme katsayısı da belirlenebilir.

Herhangi bir sistemdeki aşınma miktarı, genel olarak uygulanan yük, makine özellikleri, kayma hızı, kayma mesafesi, çevre ve malzeme özellikleri gibi sistem faktörlerinin sayısına bağlı olacaktır. Herhangi bir aşınma testi yönteminin değeri, malzeme kombinasyonlarının göreli sıralamasını tahmin etmede yatar.

Disk üzerinde pim test yöntemi, hizmette yaşanabilecek tüm koşulları (örneğin; yağlama, yük, basınç, temas geometrisi, aşınma kalıntılarının giderilmesi ve aşındırıcı ortamın varlığı) kopyalamaya çalışmadığından, testin, testtekinden farklı koşullar altında belirli bir malzemenin aşınma oranını tahmin edeceğine dair bir sigorta yoktur.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, disk üzerinde pin aparatı ile aşınma testi için standart test Yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM G99 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp