İçme Suyu Testi

Çevresel Testler

İçme Suyu Testi

EUROLAB'ın çevre uzmanları, içme suyunun insan tüketimi için güvenli olduğundan ve yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için rutin içme suyu testi yapar.

İçme Suyu Testi

Çevre uzmanlarımız, su kalitesinin müşterilerimizin yasal gereksinimlerini karşıladığından emin olmaktadır. İçme suyunun kalitesini izlemek için kapsamlı olarak mikrobiyolojik su test hizmetleri yelpazesi sunuyoruz.

Laboratuvarlarımız ISO 17025 tarafından akredite edilmiştir ve sudaki psödomonas, toplam uygulanabilir sayı, koliformlar, E. coli ve lejyonellaları izlemek için en son analitik ekipmanı kullanır.

Kuyu suyu testi

Mevcut içme suyunun kullanılabilirliğini sağlamak için kuyu suyu testi önemlidir. Periyodik ve eksiksiz kuyu suyu testi, bulaşıcı hastalıkların insidansını ve yayılmasını azaltır ve içme suyu kaynaklarında sıklıkla bulunan zararlı kirleticilere maruz kalmayı azaltır.

EUROLAB'ın çevre uzmanları, hem özel hem de ticari kuyular için kapsamlı bir su kalitesi test hizmeti sunmaktadır. Testler bölgesel ve uluslararası standartlara göre yapılabilir ve müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

En gelişmiş laboratuvarlarımız aşağıdakiler için iyi su testi yapar:

 • Toplam koliform ve E.coli
 • Lejyonella testi
 • Pseudomonas testi
 • Enterokoklar
 • Metal testi varlığı

İçme suyu testlerinin kimyasal parametreleri

Kapalı sistemlerde içilebilir suyun kimyasal parametrelerinin ve kirleticilerinin bir analizini de sağlayabiliriz. Sudaki kontaminasyon seviyeleri artmış korozyon riskine yol açabilir. Kimyasal analiz ekibimiz şunları test edebilir:

 • Nitrat ve nitrit
 • Amonik azot
 • B.O.D ve C.O.D
 • Tam metaller
 • Siyanür ve sülfat
 • Hidrokarbon en
 • VOC'lar ve SVOC'lar
 • Tarım ilacı

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.