Düşme Önleyici, Dinamik Performans (EN 353-1)

Düşme Koruma Ekipmanı Testleri

Düşme Önleyici, Dinamik Performans (EN 353-1)

Bir Avrupa standardı olan EN 353-1 standardı, yüksekten düşmeye karşı kullanılan, ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyicilerin özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Rijit ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler.

Düşme Önleyici, Dinamik Performans (EN 353-1)

Çalışanlar işyerlerinde düşme tehlikesine maruz kaldıkları zaman (genelde beş metreden fazla yüksekliklerde çalışırken) düşme koruması gerekir. Tipik olarak çalışanları korumak için korkuluklar ve engeller kullanılmaktadır. Ancak korkulukların pratik olmadığı veya iki noktadan askıya alınmış iskele üzerinde çalışırken, kişisel düşme koruma sistemleri, örneğin emniyet kemerleri, cankurtaranlar ve boyunluklar kullanmak gereklidir. Bazı durumlarda, sabitleme hatları veya hava asansörleri gibi konumlandırma cihazı sistemleri, düşmeye karşı korumayı sağlamak için kullanılır.

Kişisel düşme koruma sistemleri, bir çalışanın düşmesini engellemeli ya da yaralanmaları engellemelidir. Yüksek çalışma seviyelerinden düşen işçilerde ortaya çıkan travma, uygun seçilmiş kişisel düşme koruma ekipmanının kullanımı ile en aza indirilmektedir.

Potansiyel tehlikeler, düşme koruma ekipmanın kullanılmaması ya da bu ekipmanın yanlış kullanımı yüzünden ortaya çıkmaktadır. Genel olarak uygulamada dört düşme koruması kategorisi kabul edilmektedir: düşme önleme, düşmeyi önleme, düşmeyi durdurma ve idari kontroller. Ölüme yol açan yaralanmaların yüzde 10’a yakınının, düşüşler yüzünden olduğu hesaplanmıştır.

Kişisel koruyucu ekipman, düşme durdurma sisteminin bir parçasıdır. Kişisel düşme koruma sistemi, çalışanın düşme sırasında zemin, yapı veya herhangi bir engel ile çarpışmasını önleyen ve düşmenin durdurulması sırasında kullanıcının vücudu üzerindeki darbe gücünü sınırlayan sistemdir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, düşme koruma ekipmanı test hizmetleri çerçevesinde, düşme önleyici, dinamik performans (EN 353-1) test hizmetleri de verilmektedir.

 

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.