Radyo Cihazları Yönetmeliği (RED) 2014/53/EU Testleri

EMC / EMI Testleri

Radyo Cihazları Yönetmeliği (RED) 2014/53/EU Testleri

Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53 / EU, 13 Haziran 2016'da 1999/5 / EC sayılı R & TTE Direktifinin yerini almıştır. EUROLAB, Radyo Cihazları (RED) değerlendirme ve test ihtiyaçlarınız konusunda size yardımcı olabilir.

Radyo Cihazları Yönetmeliği (RED) 2014/53/EU Testleri

Yeni RED 'de tanımlandığı şekliyle "radyo ekipmanı": radyo iletişimi veya radyodeterminasyon amacıyla radyo dalgalarını kasıtlı olarak yaymak veya almak için anten gibi bir aksesuarla tamamlanması gereken bir elektrikli yada elektronik ürün anlamına gelir.

Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili sorumluluk üreticilere aittir. Alçak Gerilim Direktifi (LVD) ve EMC Direktifi, kablosuz cihazların önceden onaylanmış olmasına bakılmaksızın, radyo cihazı içeren veya radyo sinyali alan ürünler için geçerli değildir. Bu ürünler artık bunun yerine Radyo Ekipmanı Direktifi (RED) gereksinimlerini karşılamalıdır.

Yeni RED, ekipmanın son kullanıcının yerel ayarındaki radyo spektrumu üzerindeki etkisiyle ilgili bir açıklama da dahil olmak üzere, gerekli bilgilerin miktarını ve karmaşıklığını artırarak Teknik dokümantasyon (TF) gereksinimlerini değiştirir.

Yeni Radyo Cihazları Yönetmeliği (RED) aynı teknik içeriğe sahip olacaktır. Telekomünikasyon cihazları EMC Direktifi 'ne girecek, ancak daha önce EMC Direktifi kapsamındaki cihazlar RED 'ye (yayın alıcıları gibi) geçecektir. Ayrıca, RED 9kHz 'lik düşük frekans sınırını kapsamından kaldırır. Şimdi 0Hz 'den 300GHz 'e kadar herhangi bir verici cihaz gereksinimlere tabi olacaktır. RED ayrıca veri veya bilgi iletmeyen yakınlık alanı sensörleri gibi daha önce R & TTE Direktifinden muaf tutulan cihazları da içerir. Bu cihazlar artık RED kapsamındadır.

Dokümantasyon değişiklikleri çoktur ve üreticiler, yetkili Avrupa temsilcileri, ithalatçılar ve distribütörler olarak tanımlanan “ekonomik operatörler” için farklı sorumluluk seviyeleri gerektirir. Bunlar RED metninde 11-15. Maddelerde belirtilmiştir.

R & TTE Direktifinden 2014/53/EU Radyo Teçhizatı Direktifine önemli değişiklikler

  • Madde 5 (1) komisyon, 12 Haziran 2018 tarihine kadar bu ekipmanların bazıları için zorunlu bir kayıt defteri oluşturacaktır.
  • Madde 10 (8) talimatlar ve güvenlik bilgileri tercüme edilmelidir
  • Madde 10 (2) - TF'de istenen hedef pazarda ekipmanın radyo spektrumu üzerindeki etkisine ilişkin bir açıklama
  • Madde 10 (8.) - tüm el kitapları ve talimatlar tercüme edilmelidir
  • Madde 18 (2.): DoC tercüme edilmelidir
  • Yeni hariç tutma Ek I (4.) - Profesyonellerin yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu gibi amaçlarla kullanılmasına yönelik özel yapım değerlendirme kitleri.

EUROLAB, ürününüz için hangi direktiflerin geçerli olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir. Ürününüzün sertifikaya uygun olup olmadığını belirlemek için gerekli Radyo Ekipman Direktifi (RED) değerlendirmesini ve testini sağlayabiliriz.

ETSI EN 301489-1

Radyo ekipmanı ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 1: Ortak teknik gereksinimler; 2014/53 / EU Direktifinin 3.1 (b) maddesinin temel gereksinimlerini ve 2014/30 / EU Direktifinin 6. maddesinin temel gereksinimlerini kapsayan uyumlaştırılmış Standart

ETSI EN 301489-3

Radyo ekipmanı ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 3: 9 kHz ile 246 GHz arasındaki frekanslarda çalışan Kısa Menzilli Aygıtlar (SRD) için özel koşullar; 2014/53 / EU Direktifinin 3.1 (b) maddesinin esas gerekliliklerini kapsayan uyumlaştırılmış Standart

ETSI EN 301489-17

Radyo ekipmanı ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 17: Geniş Bant Veri İletim Sistemleri için Özel Koşullar; 2014/53 / EU Direktifinin 3.1 (b) maddesinin esas gerekliliklerini kapsayan uyumlaştırılmış Standart

ETSI EN 300 220

25 MHz ila 1000 MHz frekans aralığında çalışan Kısa Menzilli Cihazlar (SRD); Bölüm 2: Spesifik olmayan telsiz cihazları için 2014/53 / EU Direktifinin 3.2 nci maddesinin esas gerekliliklerini kapsayan uyumlaştırılmış Standart

ETSI EN 300 328

Geniş bant iletim sistemleri; 2,4 GHz ISM bandında çalışan ve geniş bant modülasyon teknikleri kullanan veri iletim cihazları; 2014/53 / EU sayılı Direktifin 3.2 nci maddesinin esas gerekliliklerini kapsayan uyumlaştırılmış Standart

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.