Hata Analiz Testleri

Hata Analiz Testleri

Bir ürün veya cihaz arızalandığında nedenini öğrenmek soruna çözüm üretebilmek için temel oluşturur. Hata analizleri, bir işletmenin ürün arızasının kaynağına ulaşmasına yardımcı olur. Daha da önemlisi, üreticiye hataya neden olan sorunu gidermek ve düzeltmek için gerekli bilgileri sağlar.

Hata Analiz Testleri

Hata analizi testi genellikle multidisipliner bir süreçtir. EUROLAB 'ın bir analiz sırasında kullandığı araçlar görsel incelemeleri, metalografiği, çevresel, kimyasal analizleri ve simülasyon testlerini içerir.

Kullanılan spesifik testler ürün tipine ve arıza moduna bağlıdır. Kök neden başarısızlık muayeneleri, hatanın nedenini ve önlemek için gerekli düzeltici eylemleri belirlemek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, ürün arızası karmaşık bir süreç olabilir. Deneyimlerimize göre, cihaz arızası nadiren tek bir olaydan kaynaklanmaktadır.

Çatlamış bir metal bileşen veya arızalı bir elektronik cihaz gibi fiziksel arıza belirtileri en açık olanıdır. Bununla birlikte, bu işaretler genellikle başarısızlık belirtilerinden biraz daha fazladır. EUROLAB, hatanın temel nedenini arar.

Cihaz arızasının olası nedenleri arasında şunlar olabilir:

 • Ürün tasarımı
 • Üretim süreçleri
 • Kaynak malzemelerin kirlenmesi
 • Ürün paketleme
 • Ürün depolama
 • Hatalı Kullanım

Bir hatanın temel nedenini belirlemek üç bölümden oluşan bir süreçtir.

Adım 1: Veri Toplama

Hata analiz testinin ilk adımı veri toplamadır. Bu adım sırasında, cihazın nasıl başarısız olduğu ve ne zaman meydana geldiği hakkında bilgi toplanır. Ayrıca, başarısızlık analizi sınavı için hedeflerinizi belirlemek, parçanın nasıl çalışması gerektiğini belirlemek ve gerekirse ek konu uzmanlarına danışmak için üreticiyle birlikte çalışılabilir.

Bu adım sırasında sorduğumuz soruların türü ve genişliği, daha önce başarısızlık analizi yapmayan bir kuruluş için şaşırtıcı olabilir. Bu aşamada toplanması gereken önemli bilgilerden bazıları şunlardır:

 • Üretim sürecinin adımları nelerdir?
 • Her işlem adımında neler bulunur?
 • Cihazdaki tüm bileşenler nelerdir?
 • Belirli bileşenin amaçları nelerdir?
 • Bu bileşenlerin her birinin başarısız olma yolları nelerdir?
 • Bu potansiyel başarısızlıkların etkisi ne kadar ciddi?
 • Gerçekte ne tür cihaz hataları meydana geliyor?
 • Bir arıza hangi noktada cihazın işlevini etkiler?
 • Cihaz arızalarının tüketiciye ulaşmadan önce fark edilme olasılığı nedir?
 • Arızalı birimin geçmişi nedir?
 • Arızaların oluşumu nedir?

Bu aşamada analiz edilen ürün üzerinde testler yaparız. Arızalı cihazların temsili bir örneğini ve düzgün çalışanları test ederiz. Bu, hangi bileşenlerin başarısız olduğunu ve hatanın ne zaman meydana geldiğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Mümkün olduğunda, başarısızlık analizi testinde tahribatsız testleri tercih ederiz. Bu en doğru verileri sağlamaya yardımcı olur ve müşteri için daha ekonomiktir. Bazen arıza analizi malzemenin kesitlerini gerektirir veya termal test gerçekleştirir. Bu durumlarda, bu testleri daha sonra veri toplama sürecinde gerçekleştiririz.

Adım 2: Kök Neden Arızasını Belirlemek için Toplanan Verileri Analiz Edin

Hata analizi sürecindeki bir sonraki adım, hatanın temel nedenini belirlemektir. Cihaz arızası nadiren tek bir olayın sonucudur. Deneyimlerimiz, “basit” bir hatada bile çok sayıda girdi olduğunu göstermiştir. Bu, gelecekte başarısızlığı önlemenin genellikle farklı yolları olduğunu gösterir.

Bu elektronik cihaz arızası örneğini ele alalım. Bir kuruluş, periyodik olarak kısa devre yapan bir cihazın müşteri şikayetleri alır ve temel neden başarısızlık analizi içi başvurursa elektronik arıza analizi testleri yapılır. Bu test, komponent kısa devrelerini gösterir, çünkü parçadaki metalin bulunduğu yere bağlı olarak, kullanılan metal yanlış sertliğe sahiptir.

Adım 3: Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi

Çoğu kuruluş için, düzeltici eylemlerin belirlenmesi, temel neden başarısızlık analizinin en önemli parçasıdır. Hata analizi için EUROLAB ile çalıştığınızda, aygıt arızasının hem nedenleri hem de etkileri hakkında kapsamlı bir rapor alırsınız. EUROLAB ayrıca sorunları düzeltmek için önerilerde bulunabilir.

Bir sorunu düzeltmeye yönelik önerilerin çoğu, önemli bir etkisi olabilecek küçük değişikliklerdir. Kaynak malzemelerin ve ürün bileşenlerinin test edilmesinde, işlenmesinde ve depolanma şeklindeki küçük değişiklikler cihaz arızasını önemli ölçüde azaltabilir.

Diğer durumlarda, müşteriler bir cihazı çok uzun süre veya yanlış çalışma koşullarında kullandıklarında başarısızlığın meydana geldiğini tespit ederiz. Bu durumlarda önerilerimiz pazarlama ve satış personeli için ek ürün eğitimi içerebilir. Bu çalışanlar daha sonra bu bilgileri müşterilere sunabilir. Bu, cihaz arızalarının uygunsuz kullanım veya uygulamadan korunmasını önler.

Düzeltici eylemin gerekli olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olabiliriz. Bazı kuruluşlar, nadir ürün arızalarını düzeltmenin ekonomik maliyetlerine gerek olmadığına karar verebilir. Cihaz arızası nadirse ve minimum sonuçları varsa, arızalı bileşenlerin değiştirilmesi üretim sürecini değiştirmekten daha uygun maliyetli olabilir. Hata analizi testi, bilinçli bir karar vermek için gereken bilgileri sağlayabilir.

Hasar Analiz Testleri

Hata ve arıza analizi, bir ürün arızasının gerçek kaynağını belirlemek için çeşitli testler kullanır. Bu testler iki kategoriye ayrılır: ürünü sağlam tutan tahribatsız testler; ve çapraz kesitleri veya termal davranışı incelemek için ürünün değiştirilmesini gerektiren yıkıcı testler.

EUROLAB analizine tahribatsız analiz (NDA) ile başlar, çünkü bu testler ürüne daha fazla zarar gelmesini önlemeyi amaçlamaktadır. NDA ile başlamak genellikle daha uygun maliyetlidir. Bu aynı zamanda arıza modunun kanıtlarını korumak için tercih edilen yöntemdir.

EUROLAB Laboratuvarları Tarafından Gerçekleştirilen Örnek Test Prosedürleri

Test Tanımı Tipi (NDA / DPA)
Görsel Muayene Tahribatsız
Optik Mikroskopi Tahribatsız
Taramalı Akustik Mikroskopi Tahribatsız
2D / 3D X-Ray Radyografi Tahribatsız
X-Işını Floresans Spektroskopisi Tahribatsız
Eğri İzi / Elektrik Denetimi Tahribatsız
Kontaminasyon Analizi Tahribatsız
Termal Analiz Tahribatlı
Yıkıcı Fiziksel Analiz (DPA) Tahribatlı
Kesit Analizi Tahribatlı

EUROLAB laboratuvarları çok çeşitli test yetenekleri için donatılmıştır ve hem X-ışınları ve mikroskopi gibi tahribatsız test yöntemleri hem de kontaminasyon analizi ve termal analiz gibi tahribatlı testler için Uluslararası Akredite Edilmiştir.

Baskılı Devre Kartı Arıza Analizi

Günümüzde üretilen elektroniklerin çoğu baskılı devre kartlarına (PCB) dayanmaktadır. Çocukların oyuncaklarından gelişmiş bilgisayarlara kadar, PCB'ler birçok elektronik için kritik öneme sahiptir. Ancak, birçok baskılı devre kartı üretim sürecinde arızalanır.

PCB arıza analizi, bir kuruluşun devre kartlarının neden başarısız olduğunu ve sorunun nasıl çözüleceğini belirlemesine yardımcı olabilir. Devre kartları için kök neden hata testi, basit bir nokta kontrolünden daha fazla cevap bulmanıza yardımcı olabilecek bütünsel bir süreçtir.

Farklı baskılı devre kartları ile çalışırız. EUROLAB yüzlerce kez, tek taraflı, çift taraflı, çok katmanlı devre kartları, esnek ve gömme ve delik yapıları ile kör olmak üzere yüksek frekanslı / PTFE levhalar üzerinde temel neden arıza muayeneleri gerçekleştirmiştir.

PCB arıza incelemesi sırasında kullandığımız testlerden bazıları şunlardır:

 • Kesit analizi
 • Lehimlenebilirlik testi
 • PCB kontaminasyon testi
 • X-ışını Denetimi

EUROLAB'ın hata analizi, sorunun nedenini belirlemenin ötesine geçer. PCB üretim sürecinde ürünü iyileştirmenin ve hataları düzeltmenin yollarını bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Elektronik Komponent Arıza Analizi

Elektronik bileşenler ve donanım arızası, bir ürünün yaşam döngüsünün birçok aşamasında ortaya çıkabilir. Ürün tasarımı ve üretim aşamasındaki sorunların yanı sıra, elektronik bileşenler aşağıdakiler nedeniyle başarısız olabilir:

 • Depolama
 • Paketleme
 • Kurulum
 • Operasyon
 • Bakım

Elektronik bileşen arızalarının temel nedenini belirlemek için hem tahribatsız hem de tahribatsız testleri kullanıyoruz. Elektronik bileşenler teknisyenlerimiz, ürünleriniz için doğru test tekniklerini seçmek için çok çeşitli araç ve yazılımlarla çalışır.

Elektronik bileşenlerin arıza analizi incelemelerinde genellikle sinyal üreteçleri, koklayıcılar ve vektör sinyal analizörleri kullanılır. Gerektiğinde mikroskopi, röntgen ve kontaminasyon analizini de kullanıyoruz. EUROLAB test cihazları ayrıca çeşitli diller ve işletim platformları kullanarak kurulum ve işletim sırasında donanım arızasını test edebilir.

Elektronik Cihaz Arıza Analizi

Elektronik cihaz arızasının temel nedenini belirlemek, diğer nesneler için kök neden hatasını belirlemekten genellikle daha zordur. Yazılım ve donanım arasındaki etkileşimler ile ilgili elektronik cihaz arıza analizinde yetenekli bir laboratuvar bulmak önemlidir.

EUROLAB laboratuvarları, elektronik cihaz arızası sırasında oluşan yazılım ve donanım sorunlarını teşhis etmek için donatılmıştır ve cihazınızı analiz etmek için uygun araçları ve testleri seçeriz.

Metal Hasar Analizi

Metal arızasının tedarik zincirindeki ürünler üzerinde büyük etkisi olabilir. Tıbbi ekipmanın başarısız olmasına neden olan kontaminasyon ve korozyondan yapısal bütünlüğü etkileyen stres arızalarına kadar metal arızasının büyük sonuçları olabilir. Tek başına metal korozyonunun küresel pazarda her yıl yaklaşık 300 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

EUROLAB'ın metaller için arıza testi, kuruluşunuzun metal bileşenlerin neden başarısız olduğunu ve sorunun nasıl düzeltileceğini belirlemesine yardımcı olabilir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerdeki müşteriler için metal testi sağlıyoruz:

 • Uzay
 • Savunma
 • Telekomünikasyon
 • Tüketici ürünleri

Hata analizi, çeşitli tekniklere dayanan karmaşık bir süreçtir. En gelişmiş veri toplama araçlarımız, metal arızasının nedenini hızlı bir şekilde belirlememize ve sorunu çözmek için çözümler belirlemenize yardımcı olur. Metal bileşenler üzerinde düzenli olarak korozyon çalışmaları, darbe testleri ve yorulma testleri yapıyoruz. EUROLAB, büyük boyutlu metal bileşenlerin arıza testi için özel test odaları ve fikstürler de oluşturabilir.

EUROLAB, hem ulusal hem de uluslararası sertifika standartlarına uyan özel test programları geliştirmede deneyimlidir. EUROLAB laboratuvarları, metal ürünlerin kök neden arıza testi için ISO-17025 tarafından akredite edilmiştir.

Plastik / Kompozit Hasar Analizi

Plastikler birçok farklı şekilde başarısız olabilir. Plastik ürünler stres kırıkları, yorgunluk, malzeme bozulması ve kontaminasyondan başarısız olabilir. Plastik ürünler daha az ciddi olmayan şekillerde de başarısız olabilir: renk değişikliği ve bozulma plastik ürünlerin bütünlüğünü etkileyebilir. Plastik arızanın kesin nedenini belirlemek, bir dizi test ve geniş bir polimer bilgisi gerektirir.

Plastik arızalar için temel neden testi, metal arıza analizi için kullanılana benzer bir süreci izler. Plastik hata analizi daha karmaşık olabilir, çünkü plastikler genellikle plastikleştiriciler, renklendiriciler ve takviye dolgu maddeleri gibi katkı maddeleri içerir. Sonuç olarak, plastik ürünler için başarısızlık testi genellikle plastiklerdeki moleküler ve kimyasal yapıların özel olarak test edilmesini gerektirir.

EUROLAB laboratuvarları plastik arıza analizi için son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Mümkün olan her yerde mikroskopi ve spektroskopik analiz gibi tahribatsız test teknikleri kullanırız.

EUROLAB, plastik tüketim mallarının yanı sıra havacılık ve savunma endüstrileri için endüstriyel bileşenler için temel neden arıza analizi sağlar. Arızanın imalatta veya üretimden sonra meydana gelip gelmediği, arızanın nedenini hızlı bir şekilde belirlemeye ve daha fazla ürün arızasını önlemek için bir çözüm geliştirmeye odaklanıyoruz.

Kirlenme Analizi

Tedarik zincirinde kirletici maddeler varsa, bunları hızlı bir şekilde kontrol etmek önemlidir. Bununla birlikte, kirleticilerin tanımlanması büyük kaynaklar gerektiren zaman alıcı bir süreç olabilir.

EUROLAB laboratuvarının kontaminasyon analizi ve tanımlaması, ürün arızasına neden olan kontaminasyonu bulmanıza yardımcı olabilir. Kirleticileri tanımlamak için kullandığımız süreç ürüne, kirlenme türüne ve müşterinin hedeflerine bağlıdır.

Tipik olarak gerçekleştirdiğimiz kirlenme analizi türleri şunları içerir:

 • Bir üründeki yabancı parçacıkların türünü ve kaynağını belirleme
 • Bir kirleticinin ürün bütünlüğünü etkileme seviyesinin belirlenmesi
 • Kontaminasyon kaynağının izlenmesi ve düzeltici planların geliştirilmesi

Kontaminasyon genellikle çok yönlü bir problem olduğundan, kontaminasyon analizimize çok disiplinli bir yaklaşım kullanırız.

EUROLAB akredite bir hata analizi uzmanıdır. Özellikle kök neden arıza analizi için ISO 17025 ve A2LA akreditasyonlarına sahibiz. Bu, laboratuvarlarımızın test ve kalibrasyon için yüksek standartları karşıladığı ve yaptığımız testlerin çok çeşitli tedarikçiler ve düzenleyici otoriteler tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

Arıza analizi test ihtiyaçlarınız için hemen bize ulaşabilirsiniz.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp