Boyutsal Kararlılık Testleri

Hata Analiz Testleri

Boyutsal Kararlılık Testleri

Boyutsal kararlılık, sıcaklığa maruz kalmaktan kaynaklanan doğrusal boyut değişikliğinin bir ölçümüdür. Bu testler, işleme sırasında ortaya çıkan iç stres açısından partiden partiye tekdüzeliğin bir sonucunu verir. Testler genelde ekstrüzyon veya kalender işlemleri ile yapılan kaplama veya film için kullanılır.

Boyutsal Kararlılık Testleri

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen “ASTM D1204-14 Yüksek sıcaklıkta rijit olmayan termoplastik levha veya filmin doğrusal boyutsal değişiklikleri için standart test yöntemi” standardında, malzemenin belirli yüksek sıcaklık ve zaman koşullarına maruz bırakılmasından kaynaklanan, rijit olmayan termoplastik tabaka veya filmin doğrusal boyutlarındaki değişikliklerin ölçümüne yönelik bir test yöntemi açıklanmaktadır.

Boyutsal kararlılık, polimerlerin değişken çevre koşulları altında bile boyutlarını koruma kabiliyetini ifade eder. Yani boyutsal olarak kararlı (stabil) bir plastik, düşük termal genleşme ile düşük su emişi gösterir. Örneğin polietilen tereftalat (PET), boyutsal olarak stabil plastik örnekleri arasındadır.

Başka bir ifade ile boyutsal kararlılık, tekstil malzemelerinin bazı yaş ya da ısıl işlemlerden sonra ilk boyutlarını koruma veya ilk boyutlarına geri dönebilme yeteneğidir. Bir metalin, belirli bir uygulama için kullanımdayken orijinal sınırlarını ve yapısal bütünlüğünü koruma yeteneğini gösteren fiziksel özelliğini boyutsal kararlılık ifade eder. Boyutsal kararlılık dolaylı olarak metaldeki korozyon hızları ile orantılıdır.
İyi boyutsal kararlılığa (stabiliteye) sahip olan metal malzemeler sağlam ve serttir ve uzun kullanım sürelerinde aşınma ve yıpranmaya karşı çok az tepki gösterir. Bu durum, orijinal kıvrımı ve şeklinin en düşük büzülme veya plastisite ile korunması demektir.

Çelik veya benzer bir malzemenin boyutsal kararlılığı ise, kullanıldığı veya yeniden işlendiği zaman boyut veya bileşimde takip edilen bir farklılığı ifade eder. Bu genellikle malzemenin özelliklerinden ve işlemeden kaynaklanan termal büzülme kuvveti oranından kaynaklanır.

Boyutsal kararlılığın iyileştirilmesi için çeşitli yöntemlere baş vurulmaktadır. Örneğin simetrik bölümlerin kullanımı, parçaları doğru şekilde önceden şekillendirilmesi veya sürekli kaynak bağlantıları gibi.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, boyutsal kararlılık test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp