Koruyucu Giyecek Testleri

Koruyucu Giyecek Testleri

Çeşitli sektörlerde her işin kendine özgü tehlikeleri bulunmaktadır ve yapılan işin tehlikelerine uygun koruyucu giyeceklerin kullanılması esastır. Koruyucu giyecekler, kimyasal yanıklardan ve iş kazalarından korunmadan hijyen koşullarına kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Koruyucu Giyecek Testleri

Çalışanların kendilerini ve kullanılan mazlemeleri güçlü dezenfektan temizleyicilerden ve kimyasallardan korunması kadar, örneğin bir inşaat işçisinin çeşitli iş makinalarının çarpma ve yaralama kazalarından korunması da aynı ölçüde önemlidir.

İşletmelerin, çalışanlar için kişisel koruyucu ekipmana yatırım yapmaları, birçok açıdan faydalı olmaktadır. İşletmelerin hedefi, çalışanların uzun ve kısa vadeli sağlıklarına yönelik riskleri azaltmak ve onların güvenliğini korumaktır.

Güvenlik her türlü çalışan için önemli bir konudur. Özellikle inşaat sektöründe her yıl çok sayıda iş kazaları meydana gelmekte ve çoğu zaman kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmaması yüzünden yaralanmalar ve ölümler olmaktadır. Koruyucu giyecekler çalışanları işyerinde sağlık veya güvenlik risklerine karşı koruyacak önemli bir ekipmandır. Amaç, riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmek için uygun veya etkili olmadığında, çalışanların tehlikelere maruz bırakılmamasıdır. Kişisel koruyucu ekipman, koruyucu kasklar, göz koruması, yüksek görünürlüklü giyecekler, güvenlik ayakkabıları, emniyet kemerleri ve bazen de solunum koruyucu ekipman olmaktadır.

Çalışma ortamlarında kullanılan güvenlik kıyafetleri, kullanıcıları işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruduğu için önemlidir. Kişisel koruyucu donanım arasında olan koruyucu giyecekler, yaralanma ve hastalık risklerini azaltmakta ve işletmelerin yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymalarına imkan tanımaktadır ve herkes için güvenli ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Koruyucu giyecekler, genellikle bir risk değerlendirmesi yapıldıktan özel olarak tasarlanmış giyeceklerdir. Bu giyecekler arasında özel iş kıyafetleri, güvenlik botları, güvenlik camı ve kasklar bulunmaktadır ve esas olarak işletmenin faaliyet alanına ve hangi tür faaliyetlerin korunmasını gerektiğine bağlıdır. Çalışanların çok daha iyi olanaklara, hareket kaybı olmadan ve en yüksek güvenlik sağlayan koruyucu giyeceklere sahip olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen başlıca koruyucu giyecek testleri şunları içermektedir:

  • Görünürlüğü yüksek giyecekler (ISO 20471)
  • Sıvı geçirgenliği (ISO 6529)
  • Mekanik performans (EN 14325)
  • Sulu ekstraktın pH değerinin belirlenmesi (ISO 3071)
  • Sıvı penetrasyonu (ISO 6530)
  • Kesilme direnci (ISO 13997)
  • Yangına karşı koruyucu giyecekler (EN 469)

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp