ASTM F1494-14 Koruyucu Giysilere İlişkin Standart Terminoloji

Koruyucu Giyecek Testleri

ASTM F1494-14 Koruyucu Giysilere İlişkin Standart Terminoloji

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM F1494-14 standardında, kuruluşun Koruyucu Giysi Komitesi tarafından geliştirilen standartlarda kullanılan özel terimler açıklanmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM F1494-14 Koruyucu giysilere ilişkin standart terminoloji.

ASTM F1494-14 Koruyucu Giysilere İlişkin Standart Terminoloji

Söz konusu standart, sadece tek bir standartta kullanılmak üzere hazırlanan ifadelerin tanımları da uygun referans olarak içermektedir. ASTM kuralları uyarınca, ilave standartlarda kullanılıyorlarsa, gelecekte bu ifadeler tam tanımlar haline gelebilir.

Koruyucu giyecek ve koruyucu giyecek bileşenleri ile ilgili ilave terminoloji şu standartlarda yer almaktadır:

  • ASTM D123-19 Tekstillere ilişkin standart terminoloji
  • ASTM D1566-19 Kauçuğa ilişkin standart terminoloji
  • ASTM D4805-88 Plastik standartlar için standart terminoloji (bu standart 2002 yılında geri çekilmiştir)

ASTM F1494-14 standardı, uygulanacak testler açısından ayrıca şu birkaç standarda da başvurmaktadır:

  • ASTM F739-12 Sürekli temas koşullarında koruyucu giysi malzemeleri üzerinden sıvı ve gaz geçirgenliği için standart test yöntemi
  • ASTM F903-18 Koruyucu giysilerde kullanılan malzemelerin sıvılarla penetrasyona direnci için standart test yöntemi
  • ASTM F955-15 Erimiş maddelerle temas halinde koruyucu giysiler için malzemelerden ısı aktarımını değerlendirmek için standart test yöntemi
  • ASTM F1002-15 belli erimiş maddelere ve ilgili termal tehlikelere maruz kalmış çalışanlar için koruyucu giysi ve malzemeler için standart performans şartnamesi
  • ASTM F1060-08 Sıcak yüzey teması için koruyucu giysi malzemelerinin termal koruyucu performansı için standart test yöntemi
  • ASTM F1154-18 Koruyucu toplulukların, topluluk elemanlarının ve diğer bileşenlerin konfor, uyum, işlev ve dayanıklılığının değerlendirilmesi için standart uygulamalar
  • ASTM F1291-16 Isıtmalı manken kullanarak giysilerin ısı yalıtımının ölçülmesi için standart test yöntemi

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, malzemelerin laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, ASTM F1494-14 koruyucu giysilere ilişkin standart terminoloji hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.