Görünürlüğü Yüksek Giyecekler (ISO 20471)

Koruyucu Giyecek Testleri

Görünürlüğü Yüksek Giyecekler (ISO 20471)

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, görünürlüğü yüksek giyeceklerin özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere ISO 20471 standardı tasarlanmıştır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 20471 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler.

Görünürlüğü Yüksek Giyecekler (ISO 20471)

Günümüzde birçok sektörde işletme yönetimleri, koruyucu giyeceklerin kullanımına önem vermektedir. Çoğu sektörde işletmeler, sağlık ve güvenliğe güçlü bir şekilde odaklanmakta, iş ortamını hazırlamakta, işveren olarak soumluluklarını yerine getirmekte ve iş gücünün korunmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Genel olarak koruyucu giyecekler, özel iş kıyafetlerini, baş için kaskları ve ayaklar için sağlam botları kapsamaktadır. Tehlikeli maddelerin solunmasının önlenmesi ve görme ve işitme duyularının korunması için ağız ve burun önemli organlardır. Koruyucu giyecekler, başta inşaat, nakliye, laboratuvar, güvenlik ve gıda olmak üzere birçok kilit sektörde ve işyerinde önemli olmaktadır. Yüksek sesler, tozlar, gazlar, ağır nesneler, kimyasal maddeler, sıcak yüzeyler veya malzemeler ve biyolojik ajanlar gibi risk taşıyan bütün sektörlerde işletmeler, koruyucu güvenlik giyeceklerine yatırım yapmak zorundadır.

Bu kapsamda görünürlüğü yüksek giyecekler, giyenin varlığını görsel olarak vurgulamak ve herhangi bir gün ışığı veya bir aracın farları tarafından karanlıkta aydınlatıldığı zaman, risk durumunu görünür hale getirmek için tasarlanmış koruyucu giyeceklerdir. ISO 20471 standardı, bu tür giyecekler için gereksinimler açıklamaktadır.

Görünürlüğü yüksek giyecekler, risk değerlendirmesine bağlı olarak üç gruba ayrılmaktadır. Her grup, standartta açıklanan minimum yansıtıcı yüzey alanına sahip olmalıdır. Bu yüzey alanları, gerekli arka plan malzemesi, retroreflektif malzeme (yansıtıcı malzeme) ve kombine malzeme için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, koruyucu giyecekler test hizmetleri çerçevesinde, görünürlüğü yüksek giyecekler (ISO 20471) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.