Sulu Ekstraktın pH Değerinin Belirlenmesi (ISO 3071)

Koruyucu Giyecek Testleri

Sulu Ekstraktın pH Değerinin Belirlenmesi (ISO 3071)

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, koruyucu giyeceklerin sıvı geçirgenliğine yönelik özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere ISO 3071 standardı tasarlanmıştır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 3071 Tekstil - Sulu özütte pH tayini.

Sulu Ekstraktın pH Değerinin Belirlenmesi (ISO 3071)

Söz konusu standart, tekstil ürünlerinin sulu ekstraktının pH değerini tespit etmek için bir yöntem açıklamaktadır. Buradaki yöntem elyaf, iplik veya kumaş herhangi bir formdaki tekstillere uygulanabilir. Bu standartta, su ile karışmaz çözücüler içeren sulu olmayan çözeltilerin pH değerini ölçmek için, su kullanarak basit bir ekstraksiyon prosedürü önerilmektedir. Test sırasında ekstrakta su ilave edilmekte ve numune ile iyice karıştırılmaktadır. Bir dengeye ulaştıktan sonra, çözücü fazı ayrılmakta ve daha sonra su fazının pH değeri ölçülmektedir.

Sıvılar, çözeltileri oluşturmak üzere çözücüler olarak kullanılmaktadır. En yaygın çözücü sudur. Su dışındaki çözücülerin bazı örnekleri alkol ve yağdır. Bunlar genellikle kimyasal araştırmalarda veya endüstriyel işlemlerde belli uygulamalar için uygun karışık çözücüler oluşturmak için su veya diğer bazı susuz çözücüler ile karıştırılmaktadır.

Tekstil ürünlerinde pH değeri, kumaşlarda kalan asit ve alkali içerikleri tespit etmek için yapılmaktadır. Deri ile doğrudan temas eden kumaşların pH değeri için nispeten daha yüksek bir gereksinime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer, zayıf asit veya nötrlük arasında kontrol edilirse, cilde olumsuz bir etki yapmaz. Burada açıklanan test yöntemi, ıslak işlenmiş tekstil ürünlerinde pH değerini belirlemek içindir. Testler sırasında, pH değerini etkileyen bazı kimyasal bileşikler tekstil örneğinden çıkarılmakta, bir su ekstraktı olarak toplanmakta ve sorasında özel bir cihaz ile ölçüm yapılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, koruyucu giyecekler test hizmetleri çerçevesinde, sulu ekstraktın pH değerinin belirlenmesi (ISO 3071) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.