Sertlik Testi

Mekanik Testleri

Sertlik Testi

Malzemelerin sertliği, penetrasyona karşı dirençlerini ifade eder ve deforme olmaları ve işlenmeleri için tutumlarını tanımlar. Bu tür bir test için kullanılan durometreler farklı yükler uygulayabilir ve şekli sertlik testinin türüne göre değişen farklı indentörlerle donatılmıştır.

Sertlik Testi

Sertlik farklı yöntemlere ve ölçeklere göre ölçülebilir. Brinell sertlik testi, belirli bir süre için kontrollü bir kuvvetle numunenin yüzeyindeki bir top girintisine basılarak gerçekleştirilir. Numunenin üzerinde kalan yuvarlak baskı, bir formüle göre sertliği hesaplamak için ölçülür. Bu sertlik testi yöntemine atıfta bulunmak için HB kullanılır.

Sertlik testi, numunenin yüzeyine, şekli kare bazlı bir elmas piramidi olan bir girinti kullanılarak belirli bir süre için kontrollü bir kuvvet uygulanarak gerçekleştirilir. Girintiyi çıkardıktan sonra, yüzeyde kalan baskı köşegenlerinin uzunluğuna göre ölçülür. Test tarafından verilen sertlik birimi HV olarak bilinir ve bunu normal olarak uygulanan yüke atıfta bulunan bir sayı izler (örneğin HV30 = 30 kg).

Rockwell sertliği, sıfır referans konumu elde etmek için bir elmas koni veya bir top girintisini konumlandırarak gerçekleştirilir (bu işleme “ön yük” denir). Bunu takiben belirli bir süre için büyük bir yük uygulanır ve daha sonra kaldırılırken, daha önce uygulanan küçük yük hala korunur. Sıfır referans konumu ile büyük yük nedeniyle girintiler arasındaki derinlik farkı, uygulanan yüklerden (örneğin HRB veya HRC) değişen alternatif ölçekler aracılığıyla raporlanabilen Rockwell sertlik sayısını verir.

METALİK MALZEMELER

  • HBW (95.5 ÷ 650 HBW 2.5 / 187.5): ASTM E10-15, EN ISO 6506-1: 2014 (akredite edilmiş)
  • HRC (20 ÷ 70 HBW): ASTM E18-15, EN ISO 6508-1: 2015 (akredite edilmiş)
  • HV10 (100 ÷ 400 HV10): ASTM E384-11e1, EN ISO 6507-1: 2005, EN ISO 15614-1: 2004 / A2: 2012, paragraf 7.4.6 (akredite)
  • HV30 (600 ÷ 800 HV30): ASTM E384-11e1, EN ISO 6507-1: 2005 (akredite edilmiş)
  • HV5 (430 ÷ 630 HV5): ASTM E384-11e1, EN ISO 6507-1: 2005 (akredite edilmiş)

METALİK MALZEME KAYNAKLARI

  • HV10 (100 ÷ 400 HV10): ISO 9015-1: 2001 (E), EN 1043-1: 1995, EN ISO 15614-1: 2004 / A2: 2012, paragraf 7.4.6 (akredite)

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.