Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

Solunum cihazları, kullanan kişileri tehlikeli hava ortamlarına karşı korumak amacı ile, burnu ve ağzı ya da tüm yüzü kaplayan koruyucu bir cihazdır. Solunum maskelerinin bir kısmı yüze sıkı oturan ve ağız ve burnu kaplayan yarım maskelerdir. Bu maskeler yüzü saç çizgisinden çenenin altına kadar kaplamaktadır. Bir kısım maskeler ise başı tamamen kaplayan kask şeklindeki tam maskelerdir.

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

Bunun yanı sıra çalışma şekli itibariyle iki büyük solunum maskesi grubu bulunmaktadır. Bir grup maskeler, havadaki kirleri temizleyen ve kullanıcıya temiz hava sağlayan maskelerdir. Bir grup maskeler ise kirlenmemiş bir kaynaktan temiz hava sağlayan maskelerdir. Genel olarak çok tehlikeli maruziyetler için bu ikinci tür solunum maskeleri kullanılmaktadır.

Solunum cihazları kullanmanın başlıca amacı kişileri, zararlı tozlar, dumanlar, gazlar, buharlar veya spreyler ile kontamine olmuş havaya maruz kalmayı önlemektir.

Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından, solunum cihazlarının özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklayan çok sayıda standart geliştirilmiştir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından sağlanan birkaç solunum cihazı uygunluk testleri şunlardır:

  • TS EN 269 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Başlıkla birlikte kullanılan, güçle (pille) çalışan ve temiz havanın hortumla sağlandığı solunum cihazı
  • TS EN 402 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskesi veya ağızlık tertibatı olan, basınçlı hava kullanan kendi kendine yeterli akciğer kumandalı talep tipi açık devre solunum aparatı - Kaçış için
  • TS EN 137 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı
  • TS EN 1146 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kaçış başlığı bulunan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazı
  • TS EN 12083 Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler
  • TS EN 12942 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları
  • TS EN 132 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Terimler, tarifler ve piktogramlar
  • TS EN 134 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Bileşenlerin adlandırılması
  • TS EN 135 Solunumla ilgili cihazlar - Eş değer terimler listesi
  • TS 6781 EN ISO 4135 Anestezi ve solunum donanımı - Terimler ve tarifler

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp