TS 6781 EN ISO 4135 Anestezi ve Solunum Donanımı - Terimler ve Tarifler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS 6781 EN ISO 4135 Anestezi ve Solunum Donanımı - Terimler ve Tarifler

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili anestezi ve solunum donanımı terimleri ve tarifleri için, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 4135 standardı geliştirilmiştir. Bu standart daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da yayınlanmıştır. Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS 6781 EN ISO 4135 Anestezi ve solunum donanımı - Terimler ve tarifler. Bu standart, anestezi ve solunum cihazı, malzemeleri, bağlı cihazları ve besleme sistemlerine yönelik terimleri ve tarifleri içermektedir.

TS 6781 EN ISO 4135 Anestezi ve Solunum Donanımı - Terimler ve Tarifler

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte, tıbbi cihaz ve ekipmanlar da, bu arada anestezinin temel ekipmanı olan anestezi cihazları ve yardımcı ekipmanlar da sürekli gelişmektedir. Güvenli anestezi yapılması için anestezi cihazları ve donanımına olan ihtiyaç da artmakta ve bu cihazlar gün geçtikçe daha karmaşık sistemler haline gelmektedir.

Anestezi uygulamalarında, gerekli oksijen ve diğer medikal gazlar ile inhalasyon ajanlarının kontrollü bir şekilde ve belli bir yoğunlukta hastaya verilmesine olanak sağlayan cihaza anestezi cihazı denmektedir. Bu cihazlar hastaya yapay solunum yaptırmakta ve üzerinde bulunan monitörler ile hastanın yaşamsal fonksiyonları yakından izlenmektedir.

Anestezi cihazları tasarım, bileşenler ve şekil itibariyle birbirinden farklı olsa da genel anlamda bu cihazlarda bulunması gereken temel bileşenler şu şekildedir: ana gaz kaynağı ve yedek gaz kaynaklarına bağlantı, basınç düşüren valfler, akım ölçerler, buharlaştırıcılar, karbondioksit absorbanı, solunum devreleri, ventilatör ve monitör. Anestezi ve solunum cihazlarında bu bileşenlere ilave olarak dezenfeksiyon ve kullanım kolaylığı bakımından birçok farklı özellik bulunmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS 6781 EN ISO 4135 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp