TS EN 12021 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Soluma Tertibatları İçin Sıkıştırılmış Gazlar

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 12021 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Soluma Tertibatları İçin Sıkıştırılmış Gazlar

Solunum ile ilgili koruyucu cihazlarda soluma amaçlı kullanılan sıkıştırılmış gazların özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 12021 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 12021 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Soluma tertibatları için sıkıştırılmış gazlar.

TS EN 12021 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Soluma Tertibatları İçin Sıkıştırılmış Gazlar

Söz konusu standart, solunum koruyucu cihazlarda ve hiper ve hipobarik işlemlerde gaz karışımlarının veya kullanım için sıkıştırılmış gazların kalitesi ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Hiper ve hipobarik basınçların yanı sıra normal atmosfer basıncı için sıkıştırılmış gazlar da bu standardın kapsamına girmektedir. Ancak tıbbi amaçlarla kullanılan veya havacılık uygulamaları için kullanılan sıkıştırılmış gazlar bu standardın kapsamı dışındadır.

Bir basınçlı hava solunum cihazı, basınçlı hava içeren silindirlerden solunabilir hava sağlayan bir tür solunum koruma ekipmanıdır. Genel olarak hava kalitesinin insan sağlığı ve güvenliği için acil bir tehdit oluşturduğu ortamlarda çalışan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Basınçlı hava solunum cihazları, bağımsız solunum cihazları olarak da bilinmektedir.

Bağımsız solunum cihazı esas olarak bir hortum ve bir regülatör tarafından kullanıcının taşıdığı hava kaynağına bağlanan bir yüz maskesinden oluşmaktadır. Hava kaynağı, basınçlı hava, basınçlı oksijen veya oksijen üreten bir kimyasal olmaktadır. Bu cihazlar aynı zamanda havadaki kirletici maddelerin çoğuna karşı koruma sağlamaktadır.

Sıkıştırılmış gazın miktarı tüketim oranı ile sınırlıdır. Sıkıştırılmış hava, atmosferik basınçtan daha büyük bir basınç altında tutulan havadır. Bir kompresör yardımı ile solunabilen gazlar hacimsel olarak küçültülmektedir. Genelde basınçlı hava, normal havadaki gibi hidrojen, oksijen ve su buharından oluşmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 12021 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp