TS EN 12941 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 12941 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar

Solunum ile ilgili koruyucu cihazlanda kask veya başlık ile birlikte kullanılan güçlendirilmiş filtreli ekipmanın, özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 12941 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 12941 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar - Özellikler, deney ve işaretleme.

TS EN 12941 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar

Söz konusu standart, solunum ile ilgili koruma için gazlı bir kask veya başlık ile birlikte verilen parçacık veya birleştirilmemiş filtrelere sahip güçlendirilmiş filtre cihazlarına ait asgari özellikleri kapsamaktadır. Oksijen eksikliğinin yüzde 17’den daha düşük olduğu koşullarda kullanılmak üzere tasalanmış cihazlar bu standardın kapsamına girmemektedir. Ayrıca kaçış durumunda kullanılmak üzere tasarlanmış solunum ile ilgili koruyucu cihazlar da bu standardın kapsamına girmemektedir.

Solunum koruyucu ekipman çalışanların, sonuçları yeterince hızlı bir şekilde öngöremediği ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık problemleri yaratan ve yaşamı tehdit eden tehlikelere karşı çalışanları korumayı hedeflemektedir. Ancak solunum koruyucu ekipman bir tehlike durumunda son çare olmalıdır.

İşletmelerin bu konudaki yükümlülükleri 89/656/EEC sayılı direktife dahil edilmiştir. Bu direktif esas alınarak ülkemizde Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yasal düzenleme çerçevesinde işletmeler çalışanlarına ücretsiz olarak solunum koruyucu ekipman temin etmek, riskin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak uygun solunum koruyucu ekipman seçmek, bu ekipmanın kullanma koşullarını belirlemek, çalışanları eğitmek ve bunların uygun bakım, temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasını sağlamak zorundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 12941 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp