TS EN 12942 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 12942 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları

Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskeler ile birlikte kullanılan güç destekli filtre cihazlarının, özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 12942 standardı geliştirilmiştir.

TS EN 12942 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 12942 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları - Özellikler, deney ve işaretleme.

Solunum cihazlarının bir kısmı bağımsız bir kaynaktan, örneğin bir hava kompresöründen, solunum kalitesinde bir hava beslemesi kullanırken, bir kısım solunum cihazları havadaki kirleticileri gidermek için filtreler kullanmaktadır.

Bu filtreler genelde iki tiptir: motorsuz respiratörler ve elektrikli respiratörler. Motorsuz respiratörler, kullanıcının nefes almasına dayanmaktadır ve çekilen hava filtreden geçmektedir. Elektrikli respiratörler ise, kullanıcıya temiz hava sağlamak için bir motor gücünü kullanarak filtreden hava geçirmektedir.

Ancak ister nefes gücüne ister motor gücüne dayansın, bu solunum cihazlarının maskeleri iki farklı şekilde olmaktadır. Bir kısmı yüze sıkıca oturmaktadır. Bunlar genelde maske olarak adlandırılmaktadır. Maske, kullanıcının yüzü ile iyi bir sızdırmazlık sağlamaktadır. Tam veya yarım yüz maskeleri buna örnektir. Bir kısmı ise daha gevşektir ve kirletici madde sızmasını önlemek için maskeyi takan kişiye yeterli temiz hava sağlamaktadır.

Kısaca solunum koruyucu ekipman, kullanıcıyı çalışma ortamı havasındaki tehlikeli maddelerin solunmasına karşı korumak için kullanılan özel bir kişisel koruyucu ekipman türü olmaktadır. Havadaki kirletici partiküllere maruziyetin başka yollarla kontrol edilemediği durumlarda son çare olarak kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 12942 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp