TS EN 132 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 132 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili terimler, tarifler ve piktogramları açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 132 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 132 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Terimler, tarifler ve piktogramlar.

TS EN 132 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler, çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasını gerektirmektedir. İşletmeler, çalışma ortamlarındaki tehlikeleri tanımlamak ve bu tehlikelerin yarattığı güvenlik ve sağlık risklerini değerlendirmek zorundadır.

Bu yasal düzenlemeler, çalışma ortamlarında kişisel koruyucu donanımın sağlanmasını ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. İşverenler, kişisel koruyucu donanımın kullanım koşullarını ve yeterliliklerini değerlendirmek zorundadır. Bu tür donanımlardan biri de solunum ile ilgili koruyucu cihazlardır.

Çalışanlar, kullanılması gerektiği zaman solunum koruyucu cihazları doğru kullanmak, bu cihazdaki herhangi bir kusuru veya hasarı derhal bildirmek, bunları kullandıkları sırada etkileniyorlarsa bunu işverene iletmek ve kullanımdan sonra iade etmek zorundadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 89/686/EEC sayılı kişisel koruyucu ekipman direktifinin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu göstermenin bir aracı olarak solunum koruyucu ekipman için standartlar geliştirilmiştir.

Bu standartlardan biri de solunum koruyucu cihazlar ile ilgili terimler, tarifler ve piktogramları (sembolleri) açıklayan BS EN 132 standardıdır. Bu standart solunum koruyucu cihazlar konusunda yaygın olarak kullanılan ifadeleri ve tanımları içermektedir. Amaç, bu ifadelerin belirsiz kullanımını önlemek ve tekdüze bir yorum getirmektir.

Belirli bir solunum koruyucu cihazın gereksinimlere uygunluğunun değerlendirilmesi için laboratuvar ve pratik performans testlerinin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 132 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp