TS EN 13274-3 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 13274-3 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili test yöntemlerinden bir başkası, solunum direncinin tayini test yöntemidir. Bu test yöntemini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 13274-3 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13274-3 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 3: Solunum direncinin tayini.

TS EN 13274-3 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini

Söz konusu standart, solunum ile ilgili koruyucu cihazlara ait filtrelerin ve dalma için olanlar dışında bu cihazlara ait yüz parçaları içeren solunum ile ilgili koruyucu cihazların solunum direncinin ölçülmesine yönelik bir test yöntemini açıklamaktadır.

Solunum direnci esas itibariyle, hacim başına solunum ventilasyonu ile tanımlanmaktadır. Örneğin toplam solunum direnci, bir dalgıcın fiziksel kapasitesini sınırlayan önemli bir faktördür. Solunum cihazlarının insansız yapılan testlerinde, yalnızca harici solunum direnci ölçülmektedir.

Solunum direnci için cihaz solumaya fazladan bir direnç ilave etmemeli, bunun yerine solunum direncine yardımcı olmalıdır. Solunum direnci belirlenirken, cihazın karmaşıklık, arıza sıklığı, bakım, hareketlilik, dolaşma, gürültü, sıcaklık ve nem gibi önemli özellikleri dikkate alınmalıdır.

İnsanların akciğerlerinden geçen havanın temiz olması son derece önemlidir. Bu sadece solunan ortam havası değil, bir solunum cihazı aracılığı ile sağlanan hava için de geçerlidir. Havanın kirli olması durumunda ya da bileşiminde yeterli oksijen bulunmaması durumunda solunum ile ilgili koruyucu cihazlara gerek duyulmaktadır. Harici hava beslemesi genelde solunum havası ile doldurulan basınçlı hava tüplerinden ya da harici solunum havası borularından gelen hava ile sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13274-3 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp