TS EN 13274-4 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 4: Alev Deneyleri

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 13274-4 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 4: Alev Deneyleri

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili test yöntemlerinden biri de, alev deneyleri test yöntemidir. Bu test yöntemini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 13274-4 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13274-4 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 4: Alev deneyleri. Söz konusu standart, solunum ile ilgili koruyucu cihazlara uygulanan alev test yöntemlerini açıklamaktadır.

TS EN 13274-4 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 4: Alev Deneyleri

Bir çalışma ortamında solunum havası eğer tehlikeli bir durum almışsa, işyerinde tehlikeli madde yoğunluğu yükselmiş, buna karşılık havadaki oksijen düzeyi çok inmişse, bu durumda çalışanların solunum korumasına ihtiyacı bulunmaktadır. Solunum koruması işletmeler için her zaman ilave bir yük görüldüğü için, genelde şu ilke geçerli olmaktadır: gerektiği kadar çok koruma ama olabildiğince az yük. Bunu sağlamak çalışma ortamı koşullarına bağlıdır.

Solunan havada oksijen oranı yüzde 21 olmalıdır. Oksijen miktarı bu oranın altına düşerse çalışanların yaşamı tehlikeye girer. Havadaki kirleticiler ise genel olarak insanlar, hayvanlar, bitkiler, organizmalar ve tüm ekosistemler açısından zararlı partiküllerdir. Bu tanımlamadan yola çıkarak kirleticiler iki ana grupta toplanmaktadır. Bir grup doğal kirleticilerdir. Mineral tozları bu gruba girer. Diğer grup sentetik ve insan kaynaklı kirleticilerdir. Araç egzoz gazları ve endüstriyel dumanlar da bu gruba girer. Solunum yolu ile insan vücuduna giren kirleticiler çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.

Oksijen yanıcı ve alev alıcı bir gaz olduğu için, solunum koruyucu cihazların özellikle tüplerinin, alev testlerinin yapılmış olması ve alev altında denenmiş olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13274-4 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp