TS EN 13274-5 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 5: İklim Şartları

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 13274-5 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 5: İklim Şartları

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili test yöntemlerinden biri de, iklim şartları test yöntemidir. Bu test yöntemini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 13274-5 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13274-5 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 5: İklim şartları. Söz konusu standart, solunum ile ilgili koruyucu cihazların, iklim koşullarına uyum sağlaması için sıcaklık, nem, uygulama süresi ve uygulama yöntemini açıklamaktadır.

TS EN 13274-5 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 5: İklim Şartları

Solunan havada, çeşit ve yoğunluk olarak çok fazla kirletici partikül olması ciddi rahatsızlıklara yol açan bir durumdur. Bu kirleticiler insan vücuduna üç farklı yoldan girmektedir. Birinci yol normal nefes alma ile solunum yolları üzerinden olmaktadır. İkinci yol bunların ağızdan yutulmasıdır. Üçüncü yol ise cilt teması ile olmaktadır. Kimyasalların sınıflandırma ve etiketlemesine yönelik uluslararası sistem, fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeler için uyarıcı resim ve yazılar kullanarak tehlikeli maddelerin, bileşiklerin ve ürünlerin etiketlenmesini gerektirmektedir.

Bir çalışma ortamında havada tehlikeli maddeler olduğundan şüphe duyuluyorsa, işveren tarafından bir risk analizi yapılması gerekmektedir. Sonrasında bu analiz sonuçlarına göre etkin bir korunma yöntemine karar verilmelidir. Öncelikle solunum koruma ekipmanı olmadan, çalışma ortamında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ancak bu önlemlerin yetersiz kaldığı noktada solunum koruyucu cihazların kullanılması kaçınılmazdır.

Bu cihazların fonksiyonel olması ve beklenen faydayı sağlaması bir takım testlerden geçmesine bağlıdır. Bu kapsamda cihazların farklı iklim koşullarında çalışabilir olması da test edilmelidir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13274-5 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp