TS EN 13274-6 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 13274-6 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili test yöntemlerinden bir başkası, solukla alınan havadaki karbon dioksit muhtevasının tayini test yöntemidir. Bu test yöntemini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 13274-6 standardı geliştirilmiştir.

TS EN 13274-6 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13274-6 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 6: Solukla alınan havadaki karbon dioksit muhtevasının tayini. Söz konusu standart, solunum ile ilgili koruyucu cihazlarda soluklanma yoluyla alınan havadaki karbon dioksit içeriğinin ölçülmesine yönelik bir test yöntemini açıklamaktadır.

Yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına göre çalışanların güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. İşverenler, çalışma ortamlarında çalışanlar için yeterli oksijen bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca çalışanların sağlıklarının havayı kirleten partiküller yüzünden zarar görmemesini sağlamak zorundadır. Bu yasal düzenlemelerde mesleki maruz kalma sınırları yer almaktadır ve düzenli yapılacak ölçümlerle bu sınırlar kontrol altında tutulmalıdır.

Solunum koruma cihazları öncelikle, ortam atmosferinden bağımsız görev yapan bağımsız solunum cihazları ve ortam atmosferine bağlı olarak görev yapan filtreleme cihazları şeklinde iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup solunum koruma cihazları, bağımsız solunum cihazı, rejenerasyon cihazları, temiz hava hortumu üniteleri ve basınçlı hava hortumu üniteleri şeklinde çeşitlenmektedir.

İkinci grup solunum koruma cihazları ise, ayrılmaz filtreleri olan filtreli yüz maskeleri, ayrılabilir filtreleri olan yüz maskeleri (fanlı) ve ayrılabilir filtreleri olan yüz maskeleri (fansız) şeklinde çeşitlenmektedir. Her durumda solunan havadaki karbon dioksit muhtevasının tayini önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13274-6 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp