TS EN 13274-7 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 13274-7 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

Solunum koruyucu cihazlar ile ilgili test yöntemlerinden bir diğeri olan filtreden parçacık nüfuziyetinin tayini test yöntemini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 13274-7 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13274-7 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 7: Filtreden parçacık nüfuziyetinin tayini. Söz konusu standart, solunum ile ilgili koruyucu cihazlar için parçacık filtre nüfuziyetinin test edilmesine yönelik bir test yöntemini açıklamaktadır.

TS EN 13274-7 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

Ortam havasında yeterli oksijen olmaması ya da solunan havanın kirli olması durumunda, dışarıdan beslenen temiz hava sağlanması şarttır. Dışarıdan hava beslemesi, solunum havası ile doldurulan basınçlı hava tüplerinden gelen hava şeklinde veya dışarıdaki solunum havası borularından gelen hava şeklinde olabilir.

Çalışma ortamında solunum havası tehlikeli halde geldiği zaman, yani tehlikeli madde konsantrasyonu belli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman ya da havadaki oksijen seviyesi çok düştüğü zaman mutlaka solunum korumasına ihtiyaç olmaktadır.

Tehlikeli madde konsantrasyonunu yaratan, çeşitli şekillerde havada bulunan kirletici partiküllerdir. Bu partiküller insan, hayvan, bitki, organizmalar ve tüm eko sistemin aktiviteleri ile oluşmaktadır. Bu zararlı maddeler veya bileşiklerin bir kısmı doğal yollardan oluşruken bir kısmı da sentetik yollardan oluşmaktadır (örneğin endüstriyel dumanlar ve araç egzoz gazları gibi).

Kirleticiler insan vücuduna daha çok solunum yolu ile girmekte ve gösterdikleri etkiler, bunların insan vücudu ile etkileşimlerine bağlıdır. Bu nedenlerle solunum koruma cihazlarının kullanımı ve bu cihazların fonksiyonelliği çok önemlidir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13274-7 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp