TS EN 137 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 137 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı

Tam yüz maskesi grubuna giren, kendi kendine yeterli ve açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazlarının, özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 137 standardı geliştirilmiştir.

TS EN 137 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 137 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı - Özellikler, deney, işaretleme.

Solunum koruyucu ekipman, çalışanları çalışma otamı havasındaki tehlikeli maddelerin solunmasına karşı korumak için üretilen özel bir kişisel koruyucu ekipman türüdür. Maruziyetin yeterli kontrolünün başka yollarla sağlanamadığı durumlarda, diğer bir deyişle kontrol önlemleri hiyerarşisinde son çare olarak bu tür maskeler kullanılmaktadır. İşverenler herşeyden önce tehlikeyi kaynağında yok etmek zorundadır. Makul olarak uygulanabilir tüm diğer kontrol önlemleri alındıktan sonra solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Çalışanların bu tür tehlikelere maruz kalmasını sınırlamak amacı ile tasarlanmış mühendislik kontrolleri ve çalışma uygulamaları dahil solunum tehlikelerini kontrol altına almak için prosedürler ve uygun solunum cihazları işletmede mutlaka olmak zorundadır. Ayırca çalışanlar için, solunum tehlikelerini tanıma, solunum koruyucu ekipmanları tanıma, bunların uygun bakımı ve kullanımı konularını kapsayan ayrıntılı bir eğitim programı uygulanmış olmalıdır.

Genelde iki tür solunum koruyucu ekipman bulunmaktadır. Bunlardan biri filtreleme özellikli solunum cihazıdır. Bunlar da kendi içinde motorsuz veya motorlu olarak ayrılmaktadır. Bunlarda havadaki kirleticileri gidermek için filtreler kullanılmaktadır. Diğer grup solunum cihazları ise bağımsız bir kaynaktan solunum kalitesinde bir hava ile beslenmektedir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 137 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp