TS EN 13794 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 13794 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin

Solunum ile ilgili koruyucu cihazlarda kullanılan kaçış amaçlı, kendi kendine yeterli kapalı devre solunum ekipmanının özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 13794 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13794 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı - Kaçış için - Kurallar, deneyler, işaretleme.

TS EN 13794 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin

Söz konusu standart, kaçış için kimyasal oksijen tipi (potasyum süperoksit veya sodyum klorat gibi) ve basınçlı oksijen tipi, kendi kendine yeterli kapalı devre solunum ekipmanına yönelik (bunlara kısaca oksijenli kaçış ekipmanı denmektedir) kriterleri açıklamaktadır.

Genel anlamda filtreli solunum koruma cihazları şu durumlarda yeterli olmaktadır:

  • Havadaki oksijen içeriği hacme göre en az yüzde 17 ise (karbon monoksit filtreleri ile hacme göre en az yüzde 19 ise)
  • Tehlikeli madde türü biliniyor ve buna uygun bir filtre malzemesi varsa
  • Tehlikeli madde konsantrasyonu, filtre cihazlarının kullanılması bakımından izin verilen sınırlar içinde ise

Buna karşılık filtreli solunum koruma cihazları şu durumlar için yetersiz görülmektedir:

  • Tehlikeli durumun farklılaşacağına yönelik bir risk söz konusu ise (örneğin iyi havalandırılmayan konteynerler, tanklar ve tüneller gibi)
  • Tehlikeli maddelerin uyarı özellikleri (koku veya tat gibi) düşük ise
  • Tehlikeli maddelerin konsantrasyonları, sağlık ve yaşam koşulları bakımından anında tehlike arz ediyorsa
  • Tehlikeli madde, filtre malzemesi tarafından tutulamayacak özellikte ise

TS EN 13794 standardı kapsamına göre solunum cihazları için yapılacak testler, bu cihazlardan beklenen verimin elde edilmesi açısından önemlidir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13794 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp