TS EN 142 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 142 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları

Solunum ile ilgili koruyucu cihazların ağızlık tertibatlarının özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 142 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 142 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Ağızlık tertibatları - Kurallar, deneyler, işaretleme. Söz konusu standart, kaçış ve dalma aparatları dışındaki solunum ile ilgili koruyucu cihazlara ait ağızlık düzeneklerini kapsamaktadır.

TS EN 142 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları

Bugün piyasada yanıcı ve toksik gaz kaynaklı solunum tehlikelerini basit ve hızlı bir şekilde algılamak amacı ile kullanılan çok sayıda gaz ölçüm ve uyarı cihazı bulunmaktadır. Bunun yanında oksijen değerleri düşmüş ya da içeriğinde toz, gaz ve zehirli kimyasal gibi çeşitli partiküller barındıran kirlenmiş havadan korunma amacı ile çeşitli solunum koruma cihazları da üretilmektedir.

Bu tür cihazlar, ortam havası koşullarından bağımsız olarak görev yapıp yapmamasına bağlı olarak iki temel gruba ayrılmaktadır. Bunların bir kısmı ortam havasından bağımsız olarak görev yapan bağımsız solunum cihazlarıdır. Bir kısmı ise ortam havasında bağlı görev yapan filtreleme cihazlarıdır. Her durumda bu cihazların birer ağızlık tertibatı bulunmaktadır ve istenilen fonksiyonu gösterip göstermediklerini belirlemek üzere test edilmesi gerekmektedir.

Çalışma ortamlarındaki tehlikeli maddelere karşı kullanılan solunum koruyucu cihazlarda filtrelerin yeterli olup olmadıkları her zaman endişe konusudur. Bu konu tamamen çalışma ortamı hava koşullarına ve işyerindeki çalışma koşullarına bağlıdır. Bir filtre cihazı sadece belli ön koşulların bulunması durumunda yeterli koruma sağlamaktadır. Bu ön koşullar mevcut değilse filtreli solunum cihazları yerine bağımsız solunum koruması tercih edilmelidir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 142 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp