TS EN 14387 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 14387 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler

Solunum koruyucu cihazlar ile birlikte kullanılan gaz filtreleri ve birleşik filtrelerin özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 14387 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 14387 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri ve birleşik filtreler - Gerekler, deneyler ve işaretleme.

TS EN 14387 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler

Bu standart, solunum ile ilgili desteksiz koruyucu ekipmanın bileşeni olarak kullanılan gaz filtrelerini ve birleşik filtreleri açıklamaktadır.

Solunum koruma ekipmanı, kullanıcıları tehlikeli aerosollere, gazlara veya buharlara karşı korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Solunum koruma ekipmanının en büyük sınırlaması, beklenen korumanın sadece ekipmanın doğru şekilde kullanılması ilesağlanmasıdır. Ayrıca, çalışma ortamındaki solunum koruma ekipmanı performansı, genellikle standartların veya üretici firmaların önerdiğinden çok daha düşüktür.

Bu nedenle solunum koruma ekipmanı, genel bir önleme ve kontrol programının sadece bir bileşeni olarak kullanılmalıdır. Ancak her durumda, solunum koruma ekipmanı, önleme, kontrol ve kişisel koruma hiyerarşisi içinde uygulanmalıdır. Bu hiyerarşiye göre, riskleri önlemenin veya kontrol etmenin teknik olarak mümkün olmadığı ve solunum koruma ekipmanı kullanımının kaçınılmaz olduğu durumlarda ancak solunum koruma ekipmanı kullanılabilir.

Etkili bir solunum koruma ekipmanı programı uygulamak için, öncelikle riskleri değerlendirmek ve kontrolün hangi noktalarda gerekli olduğunu belirlemek gerekmektedir. İlk adımda olası mesleki riskleri tespit etmek ve bu riskleri ölçmek gerekmektedir. Değerlendirmede, kabul edilemez tüm riskler ve risk altındaki çalışanlar tanımlanmalı ve bu riskleri önlemek veya kontrol etmek için gerekli bilgiler sağlanmalıdır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 14387 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp