TS EN 144-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Giriş Bağlantıları

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 144-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Giriş Bağlantıları

Solunum koruyucu cihazlar ile birlikte kullanılan gaz tüpü vanalarının giriş bağlantılarının özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 144-1 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 144-1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz tüpü vanaları - Bölüm 1: Giriş bağlantıları.

TS EN 144-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Giriş Bağlantıları

Bu standart, oksijen, oksijen / azot veya solunum cihazları ile birlikte kullanılan gaz silindiri vanası ile basınç düşürücü arasındaki vidalı bağlantı özelliklerini ve bağlantılar için kullanılacak boyut ve toleransları açıklamaktadır.

Çalışma ortamlarında faaliyet alanına uygun solunum cihazlarının ve maskelerinin kullanılması önemlidir. Doğru solunum koruma ekipmanının seçiminde etkili olan, ekipmanın kullanılacağı faaliyetler ile ilgili faktörler şunlardır:

  • Çalışma ortamı oranlarının ne olduğu
  • Görünürlük gerekliliklerinin ne olduğu
  • Çalışma ortamının mekansal koşulları da dahil olmak üzere herhangi bir hareketlilik gereksinimi olup olmadığı
  • Herhangi bir iletişim gereksiniminin olup olmadığı
  • Kullanacak kişinin üzerinde ekipmanın termal zorlanmaya neden olup olmadığı
  • Ekipmana temas eden alanda başka aksesuarların olup olmadığı
  • Hangi araçların kullanılacağı
  • Solunum koruyucu ekipmana ilave olarak kullanılacak başka kişisel koruyucu ekipman oup olmadığı
  • Aşınma süresinin ne olduğu
  • Elle yapılması gerekli bir işlem olup olmadığı ve varsa seçilen solunum koruma ekipmanının bundan nasıl etkileneceği

Solunum koruma ekipmanının başlıca amacı çalışanların, toz, duman, buhar, buğu, gaz ve çeşitli aeorsoller ile kontamine olmuş bir atmosfere maruz kalmalarını önlemek ve onları mesleki hastalıklardan korumaktır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 144-1 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp