TS EN 14435 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 14435 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı

Yalınca pozitif basınç ile kullanılmak üzere tasarlanmış solunum koruma cihazları ile birlikte kullanılan yarım maskeli, kendi kendine yeterli ve açık devre basınçlı havalı solunum ekimanının özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 14435 standardı geliştirilmiştir.

TS EN 14435 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 14435 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece pozitif basınçla kullanılmak üzere tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme.

Solunum ile ilgili koruyucu cihaz sandartlarının hepsinde de birinci koşul, bu tür cihazlar kullanılmadan önce, teknik olarak mümkün olan her türlü kontrolün yapılmasıdır. Tehlikeli maddeler veya süreçler kullanılması gerekiyorsa, solunum koruma ekipmanı kullanılmadan önce teknik olarak olası tüm riskler kaynağında önlenmelidir. Bu arada bu rikslere maruz kalacak çalışanların sayısını en aza indirmek ya da maruz kalma süresini azaltmak da gerekebilir.

İkinci adımda hangi çalışanların korumaya ihtiyacı olduğu tespit edilmelidir. Olası risklerin değerlendirilmesi ve bu riskleri önlemek veya etkilerini düşürmek için uygulanan önlemlerin etkinliği, potansiyel olarak risk altında olan kişilerin tanımlanmasına ve gerekli olan koruma seviyesinin belirlenmesine bağlıdır. Üçüncü adımda ise, çalışanlar olası maruziyetin sonuçları hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır. Çalışanlar, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini ve bu riskler yeterince kontrol edilmezse olası sonuçlarını biliyor olmalıdır. İşletmede riske maruz kalan herkes, bu risk algısına sahip olmalıdır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 14435 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp