TS EN 145 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen - Azotlu Tip

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 145 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen - Azotlu Tip

Solunum ile ilgili koruyucu cihazlardan olan, azot tipli, kendi kendine yeterli kapalı devre solunum ekipmanın, özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 145 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 145 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı, basınçlı oksijenli veya basınçlı oksijen - Azotlu tip - Özellikler, deneyler, işaretleme.

TS EN 145 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen - Azotlu Tip

Söz konusu standart, kaçış veya dalma ekipmanı dışında solunum ile ilgili koruyucu cihazlar olarak kullanılan basınçlı oksijen ve basınçlı oksijen ve azot tiplerinde kendi kendine yeterli kapalı devre solunum ekipmanlarına yönelik kriterleri açıklamaktadır.

Solunum cihazlarında kullanılmak üzere yüksek debi ve basınç değerlerine kadar çeşitli kompresör hatlarında enerji verimliliği sağlayan gaz ve hava filtreleri üretilmektedir. Bu filtrelerin kalite ve performansları, yıllar geçtikçe daha fazla artmaktadır.

Azot tipli ve kendi kendine yeterli kapalı devreye sahip solunum cihazları da sızdırmazlık, düzgün çalışan otomatik tahliye, oksidasyona dirençli malzeme kullanımı, hava ve gaz hatlarında düşük basınç kayıpları, kirlilik göstergesi sayesinde zamanında malzeme değişimi ve birim kesitten daha fazla akışkan geçirebilme yeteneği gibi üstünlüklere sahiptir.

Ortam havasını temizleyen kapalı devre solunum cihazları ile ilgili bir standart olan TS EN 145 standardı kapsamına giren cihazlar, solunumla oluşan karbondioksiti ortamdan uzaklaştırarak ortama oksijen veya oksijen/azot bileşimi temiz hava gönderen cihazlardır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 145 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp