TS EN 149 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 149 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler

Solunum ile ilgili koruyucu cihazlar ile birlikte kullanılan parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskelerin özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklayan BS EN 149 standardı, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilmiştir.

TS EN 149 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 149 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme.

Bu standart, kaçma amaçlı kullanımlar dışında, partiküllere karşı solunum ile ilgili koruyucu cihaz olarak kullanılan filtre edici yarım maskeler için en düşük kriterleri açıklamaktadır. Ayrıca bu kriterlere uygunluğun değerlendirilmesi için laboratuvar ve pratik performans test yöntemleri de açıklanmaktadır.

Bir filtreleme yarım maske, yüzün tamamen veya büyük ölçüde filtre ile kapandığı veya ana filtrelerin cihazın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu bir maske türüdür. Bu standarda göre yarım maskeler, filtreleme kapasitelerine göre üç sınıfa ayrılmaktadır: FFP1, FFP2 ve FFP3.

TS EN 149 standardı gereksinimlerini karşılayan maskeler, katı veya sıvı bazlı partiküllere ve yağ bazlı aerosollere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu standarda göre test edilen tüm maskeler, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlamak zorundadır. Standardın daha önceki versiyonunda sadece katı partiküllere karşı test edilmesine izin veriyordu.

FFP1 filtreleri (koruma faktörü 4) havadaki partiküllerin en az yüzde 80’ini, FFP2 filtreleri (koruma faktörü 10) havadaki partiküllerin en az yüzde 94’ünü ve FFP3 filtreleri (koruma faktörü 20) havadaki partiküllerin en az 98’ini filtrelemektedir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 149 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp