TS EN 1827 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan ve Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 1827 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan ve Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar ile birlikte kullanılan ve üzerinde gazlara ve partiküllere ya karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ayrılabilir filtreli yarım maskelerin özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 1827 standardı geliştirilmiştir.

TS EN 1827 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan ve Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 1827 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ve ayrılabilir filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme.

Söz konusu standart, üzerinde gaz ve partiküllere ya da sadece partiküllere karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan, tek bir görevde kullanılmak için tasarlanmış ayrılabilir filtreli maskeleri veya tekrar kullanılabilir özellikte yarım maskeleri kapsamaktadır.

Yarım maskeler, buruna ve ağıza oturan ve engelleyici olmayan bir şekilde kişiye solunum koruması sağlayan bir solunum cihazıdır. Bu maskeler gözler ve yüz için koruma sağlamamaktadır. Gövdesi yumuşak elastomer malzemeden yapılan yarım maskelerde filtreleri takmak için bir bağlantı parçası veya bir hava bağlantısı bulunmaktadır. Sızdırmazlık kenarı, havanın solunum cihazına sızmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Yarım maskelerin bir kısmında soluk alma vanası olurken bir kısmında bu vana yoktur. Valfler havanın filtreden solunmasını ve nefes alırken dışarıdan maskeye hava girmemesini sağlamaktadır. Bu bakımdan gaz ve partiküllere ya da sadece partiküllere karşı koruma sağlayan vanası bulunmayan maskelerin testleri önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 1827 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp