TS EN 269 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 269 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı

Başlıkla birlikte kullanılan, pil enerjisi ile çalışan ve temiz havanın hortumla sağlandığı solunum cihazlarının, özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 269 standardı geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 269 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Başlıkla birlikte kullanılan, güçle (pille) çalışan ve temiz havanın hortumla sağlandığı solunum cihazı - Özellikler, deney, işaretleme.

TS EN 269 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı

Solunum cihazları kullanılırken, tehlikenin ne olduğunu ve kapsamını bilmek ve doğru ekipmanı seçmek çok önemlidir. Farklı yapıdaki solunum cihazlarının, solunum performansını ve güvenilirliğini etkileyen farklı özellikleri bulunmaktadır. Esas olarak, NIOSH sertifikalı uygun bir solunum cihazı seçilmeli, NIOSH sertifikasında yer alan spesifikasyonlara uygun cihaz kullanılmalı ve kullanıcı faktörleri dikkate alınmalıdır.

NIOSH kısaltması, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü anlamına gelen National Institute for Occupational Safety and Health ifadesinden türetilmiştir. Bu kuruluşun hedefi, iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bilgiler geliştirmek ve bu bilgileri uygulamaya aktarmaktır. Çalışmalarında bilimsel verileri, yüksek kalite seviyesini ve şeffaf ve bağımsız hakem değerlendirmelerini kullanmaktadır. Vizyonunda daha güvenli ve daha sağlıklı çalışanlar yer almaktadır.

EN 269 standardı, solunum koruyucu cihaz olarak bir başlıktan oluşan, pille çalışan ve üzerinde temiz hava hortumu bulunan bir solunum cihazı için minimum gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standart iki farklı cihaz sınıfını kapsamaktadır. Bu farklılık, solunum koruması ile ilgili değil mekanik performans ile ilgilidir. Bu standart, aşındırıcı raspa operasyonlarında kullanılan kaçış ve dalış ekipmanını kapsamamaktadır. EN 269 standardı, gereksinimlere uygunluğun değerlendirilmesi için laboratuvar ortamında test yöntemini de açıklamaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 269 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp