TS EN 402 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 402 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin

Tam yüz maskesi grubuna giren ve üzerinde ağızlık düzeneği olan, basınçlı hava ile çalışan ve kendi kendine yeterli akciğer kumandasına sahip açık devre solunum cihazlarının, özelliklerini, test yöntemlerini ve işaretleme kriterlerini açıklamak üzere, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 402 standardı geliştirilmiştir.

TS EN 402 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 402 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskesi veya ağızlık tertibatı olan, basınçlı hava kullanan kendi kendine yeterli akciğer kumandalı talep tipi açık devre solunum aparatı - Kaçış için - Kurallar, deneyler, işaretleme.

Gelişmiş laboratuvarlarda bu tür solunum cihazları, basınçlı hava, performans, çevre ve basınç testlerinden geçirilmekte ve hacim ve devreleri kontrol edilmektedir.

Özellikle işletmelerde standartlar ve işverenlerin sorumlulukları, solunum cihazı kullanımına ihtiyaç gösteriyorsa, eksiksiz bir solunum koruma programı uygulanmalıdır. İşverenler, çalışanların solunum cihazlarını güvenli ve düzgün bir şekilde kullanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Çalışanlar prosedürleri, mevcut solunum cihazlarını ve bu cihazların sınırlamalarını bilmek zorundadır.

İşverenler, solunum cihazı kullanımının gerçekten çalışanlara zarar verip vermeyeceğini değerlendirmekle yükümlüdür. İşverenler çalışanları tıbbi açıdan değerlendirmeli ve gerekirse solunum cihazı kullanımını kısıtlamalıdır.

Doğru solunum cihazının seçimi son derece önemlidir. Bunun için öncelikle tehlikenin ne olduğu ve kapsamı belirlenmelidir. Arkasından solunum performansını ve güvenilirliğini etkileyen kullanıcı faktörleri dikkate alınmalıdır. Bundan sonra NIOSH sertifikalı uygun bir solunum cihazı seçilmelidir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 402 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp