TS EN 529 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Seçim, Kullanım, Bakım ve Muhafaza İçin Tavsiyeler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN 529 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Seçim, Kullanım, Bakım ve Muhafaza İçin Tavsiyeler

Solunum ile ilgili koruyucu cihazların, seçimi, kullanımı, bakımı ve muhafazası için tavsiyeler içeren BS EN 14594 standardı, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 529 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Seçim, kullanım, bakım ve muhafaza için tavsiyeler - Kılavuz doküman.

TS EN 529 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Seçim, Kullanım, Bakım ve Muhafaza İçin Tavsiyeler

Başarılı bir solunum koruma programı yürütmek, tehlikeleri öngörmek anlamına gelmektedir. Böyle bir programı yürütmek için, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri ve ulusal ve uluslararası standartları anlamak ve uygulamak gerekmektedir.

İşletme yönetiminin, herşeyden önce solunum koruması gerektiği zaman, yazılı bir solunum koruma programı oluşturması gerekmektedir. Bunun için ilk adımda çalışma ortamındaki havada bulunan kirleticilere maruziyetin değerlendirilmesi gerekmektedir. İşletmede eğitimli bir güvenlik görevlisi yoksa bu değerlendirmenin yetkili bir kuruluş tarafından bağımsız ve tarafsız bir gözle yapılması doğru olur.

Değerlendirme sonuçları işletmeye şu konularda ışık tutacaktır: maruz kalma seviyeleri ve bunların kabul edilebilir veya kabul edilemez olup olmadığı, .maruz kalmayı kontrol etmenin etkili yolları ve hangi tip solunum cihazlarının çalışanlar için doğru koruma sağlayacağı.

Bundan sonraki adım uygun bir solunum korucu ekipmanın seçilmesidir. Bu ekipmanın çalışanlar tarafından kullanılabilmesi için önce çalışanların sağlık durumu değerlendirilmelidir. Standartlarda ve üretici firmanın belirlediği periyodlarda solunum cihazları muayene edilmeli, temizlenmeli, korunmalı, gerekli ise bakım ve onarımı yapılmalı ve uygun şekilde saklanmalıdır. Ayrıca düzgün çalıştığından emin olmak için bu programın düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 529 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp