TS EN ISO 18082 Anestezi ve Solunum Donanımı - Tıbbi Gazlar İçin Değiştirilemez Vida Dişli (NIST) Düşük Basınç Bağlayıcıları

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN ISO 18082 Anestezi ve Solunum Donanımı - Tıbbi Gazlar İçin Değiştirilemez Vida Dişli (NIST) Düşük Basınç Bağlayıcıları

Anestezi ve solunum donanımı kapsamında tıbbi gazlar için değiştirilemez vida dişli (NIST) düşük basınç bağlayıcılarının özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından BS EN 18082 standardı geliştirilmiştir.

TS EN ISO 18082 Anestezi ve Solunum Donanımı - Tıbbi Gazlar İçin Değiştirilemez Vida Dişli (NIST) Düşük Basınç Bağlayıcıları

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 18082 Anestezi ve solunum donanımı - Tıbbi gazlar için değiştirilemez vida dişli (NIST) düşük basınç bağlayıcıları. Bu standart İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilen BS EN 15908 standardının yerini almıştır.

Söz konusu standart, çalışma basıncı 1400 kilo Pascal’a kadar ve 60 kilo Pascal’dan büyük olmayan basınçlardaki vakum sistemleri için kullanılması tasarlanan değiştirilemez vida dişli (NIST) bağlayıcıların boyutlandırılması, yerleştirilmesi ve işaretlenmesine yönelik gereklilikleri açıklamaktadır.

Tıbbi gaz tesisatları oksijen, azot, solunum için hava, karbondioksit ve oksijen, azot ve helyum gibi gazların belli oranlarda karışımları gibi çeşitli bileşenleri içermektedir.

Basınç bağlayıcı ekipman, medikal gaz hattından gelen gaz çıkışlarına takılan, genelde çelikten üretilen ve oksijen, azot, vakum ve hava akışını ileten bağlantı parçalarıdır. Bu parçaların korozyona ve diğer etkenlere karşı yüksek mukavemet göstermesi ve tam sızdırmaz olması gerekmektedir. Söz konusu ekipmanın beklenen performansı ve güvenilirliği sağaması için test ve kalite kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Medikal amaçlı kullanılan gazlara tıbbi gaz denmektedir. Bu gazların çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Hastanedeki patoloji, mikrobiyoloji, solunum üniteleri, eczacılık, ameliyathaneler ve analitik enstrüman laboratuvarları gibi bölümlerinde tedavi amaçlı ya da bu ünitelerde bulunan bir cihazı çalıştırmak için kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN 13544-3 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp