TS EN ISO 23328-1 Solunum ve Anestezi Kullanımı İçin Soluma Sistem Filtreleri - Bölüm 1: Filtrasyon Performansını Değerlendirmek İçin Tuz Deneyi Yöntemi

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN ISO 23328-1 Solunum ve Anestezi Kullanımı İçin Soluma Sistem Filtreleri - Bölüm 1: Filtrasyon Performansını Değerlendirmek İçin Tuz Deneyi Yöntemi

Solunum ve anestezi cihazlarında kullanılan soluma sistem filtrelerinin filtrasyon performansını değerlendirmek için uygulanan tuz deneyi yöntemini açıklayan BS EN 23328-1 standardı, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilmiştir.

TS EN ISO 23328-1 Solunum ve Anestezi Kullanımı İçin Soluma Sistem Filtreleri - Bölüm 1: Filtrasyon Performansını Değerlendirmek İçin Tuz Deneyi Yöntemi

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 23328-1 Anestezi ve solunum amaçlı kullanım için solunum sistemi filtreleri - Bölüm 1: Filtreleme performansını değerlendirmek için tuz deneyi yöntemi. Bu standart daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da yayınlanmıştır.

Söz konusu standart, solunan gazların filtre edilmesi için tasarlanmış olan solunum sistemi filtrelerinin, filtreleme performansını değerlendirmek amacı ile kısa süreli havadaki sodyum klorür partikülleri yükleme test yöntemini açıklamaktadır.

TS EN ISO 23328-1 standardı, klinik solunum sistemi ile kullanılan filtreler için geçerlidir. Diğer filtre türlerini kapsamamaktadır. Örneğin vakum kaynaklarını veya gaz numune hatlarını korumak, sıkıştırılmış gazları filtrelemek ya da fizyolojik solunum ölçümleri için test ekipmanlarını korumak için tasarlanmış filtreler için bu standart geçerli değildir. Bu tür filtrelemeler TS EN ISO 23328-2 standardında ele alınmaktadır.

Solunum sistemi filtreleri, hastalara verilen oksijen ile geri dönen karbon dioksit gazlarındaki mikroorganizmalar da dahil olmak üzere partiküllerin sayısını azaltmak için kullanılmaktadır. Bu filtreler klinik kullanım sırasında çeşitli nem seviyelerine maruz kalmaktadır. Bu durumu simüle etmek için bu filtreler nemlendirilmiş havaya maruz bırakılmaktadır. Bu tür maruziyet filtrenin performansını etkilemektedir. Test sırasında 0,1 ile 0,3 mikron aralığındaki sodyum klorür parçacıkları tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN ISO 23328-1 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp