TS EN ISO 23328-2 Solunum ve Anestezi Kullanımı İçin Soluma Sistem Filtreleri - Bölüm 2: Filtrasyon İle İlgili Olmayan Özellikler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN ISO 23328-2 Solunum ve Anestezi Kullanımı İçin Soluma Sistem Filtreleri - Bölüm 2: Filtrasyon İle İlgili Olmayan Özellikler

Solunum ve anestezi cihazlarında kullanılan soluma sistem filtrelerinin filtrasyonu ile ilgili olmayan özelliklerini açıklayan BS EN 23328-2 standardı, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilmiştir. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 23328-2 Anestezi ve solunum amaçlı kullanım için solunum sistemi filtreleri - Bölüm 2: Filtreleme ile ilgili olmayan hususlar. Bu standart daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da yayınlanmıştır.

TS EN ISO 23328-2 Solunum ve Anestezi Kullanımı İçin Soluma Sistem Filtreleri - Bölüm 2: Filtrasyon İle İlgili Olmayan Özellikler

Bu standard, anestezi ve solunumda kullanılmak üzere tasarlanan solunum sistemi filtrelerinin, filtreleme ile ilgili olmayan özelliklerine yönelik kuralları kapsamaktadır ve bağlantı girişleri, kaçak, akış direnci, ambalajlama ve işaretleme ile ilgili bilgileri açıklamaktadır. TS EN ISO 23328 standardının bu kısmı, solunum sistemi filtrelerinin filtreleme dışı yönleri için gereksinimler sağlamaktadır.

Bu filtreler hastalara verilen ve geri dönen gazlardaki mikroorganizmalar dahil olmak üzere çeşitli partikülleri azaltmak için kullanılmaktadır. TS EN ISO 23328 standardının birinci kısmı, solunum fitresinin filtrasyon performansını değerlendirmek için bir test yöntemi açıklamaktadır.

TS EN ISO 23328-2 standardı, filtrelerin bağlantı portlarını, sızıntıyı, akmaya karşı direnci, ambalajı, işaretlemeyi ve verilen bilgileri ele almaktadır. Test yöntemi, bir klinik solunum sistemi ile kullanılan solunum filtreleri için tasarlanmıştır. Vakum kaynaklarını veya gaz numune hatlarını korumak, sıkıştırılmış gazları filtrelemek ya da fizyolojik solunum ölçümleri için test ekipmanlarını korumak için tasarlanmış filtreler bu standardın kapsamına girmektedir.

Kısaca solunum ve anetezi filtreleri, hastaların anestezi ve ventilasyon sırasında çapraz kontaminasyona karşı korunmasını sağlamaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN ISO 23328-2 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp