TS EN ISO 26782 Anestezi ve Solunum Donanımı - İnsanlarda Zamana Bağlı Zorlu Soluk Verme Hacimlerinin Ölçülmesi İçin Tasarlanan Spirometreler

Solunum Cihazları Uyumluluk Testleri

TS EN ISO 26782 Anestezi ve Solunum Donanımı - İnsanlarda Zamana Bağlı Zorlu Soluk Verme Hacimlerinin Ölçülmesi İçin Tasarlanan Spirometreler

Anestezi, solunum ve reanimasyon ekipmanları arasında insanlarda zamana bağlı zorlu soluk verme hacimlerinin ölçülmesi için tasarlanan spirometreler de yer almaktadır. Bu cihazların özelliklerini ve test yöntemlerini açıklamak üzere İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından BS EN 26782 standardı geliştirilmiştir.

TS EN ISO 26782 Anestezi ve Solunum Donanımı - İnsanlarda Zamana Bağlı Zorlu Soluk Verme Hacimlerinin Ölçülmesi İçin Tasarlanan Spirometreler

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 26782 Anestezi ve solunum donanımı - İnsanlarda zamana bağlı zorlu soluk verme hacimlerinin ölçülmesi için tasarlanan spirometreler.

Daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da yayınlanan bu standart, 10 kg’dan ağır kişilerde solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi için tasarlanan spirometrelerin gerekliliklerini açıklamaktadır. Söz konusu standart, kullanılan ölçüm yönteminden bağımsız olarak, entegre bir akciğer fonksiyon cihazının bir parçası olarak veya tek başına bir cihaz olarak zamanlanmış kullanım süresi dolmuş hacimleri ölçen spirometreleri kapsamaktadır.

Spirometre, yaşamsal kapasite aralığında fizyolojik akciğer ventilasyon hacimlerini kaydeden tıbbi bir cihazdır. Spirometrik değerlendirmeler, örneğin akciğer hastalığı riski taşıyan kişileri taramak, akciğer hastalığı varlığında objektif önlemler almak, semptomları ve ameliyat öncesi riskleri değerlendirmek ve müdahalenin etkisini kaydetmek için kullanılmaktadır. Solunum yetmezliği, toplum sağlığı ve klinik çalışmaların değerlendirilmesin çalışmalarında da spirometre kullanılmaktadır.

Bu standart çerçevesinde gerçekelştirilen testler ile, kullanılan herhangi bir spirometrenin kabul edilen doğruluk, tekrarlanabilirlik, elektrik güvenliği ve benzeri standartlara uygun olduğu konusunda güven kazanılmış olmaktadır.

Bu uluslararası standartta yer alan minimum güvenlik gereklilikleri, spirometrelerin çalışmasında pratik bir güvenlik seviyesi sağlamaktadır.

Kuruluşumuz EUROLAB tarafından gerçekleştirilen solunum cihazları uyumluluk testleri kapsamında, TS EN ISO 26782 standardına uygun test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp