Tip Onay Testleri

Tip Onay Testleri

Akredite kuruluşlar tarafından, elektrikli ve elektronik cihazlardan farklı sektörlerde üretilen ürünlere kadar, medikal cihazlardan araçlara kadar, ISO tip onayından ETSI tip onayına kadar hemen hemen tüm endüstriyel üretimde, tip onay çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Tip Onay Testleri

Tip onayı esasen, ürünün, yayınlanan standartlara, yasal düzenleme esaslarına ve genel kabul görmüş yöntemlere uygun şekilde üretilip üretilmediğini belirlemeye ve uygun görülmesi halinde bir belge ile bunu kanıtlamaya yönelik sürdürülen bir çalışmadır.

Örneğin, akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen IEC tip onay testleri ve düzenlenen tip onay belgeleri, işletmeler tarafından üretilen elektrik ve elektronik ekipmanın ve ilgili teknolojilerin, IEC tarafından yayınlanan standartlara uygun olduğunu kanıtlayan çalışmalardır.

Ürün tip onayı ise, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kriterlere ve ilgili standart gerekliliklerine uygunluk için ilk çizimler ve prototip test performansı da dahil olmak üzere ürün tasarımının onaylanması amacı ile uygulanan bir prosedürdür. Tip onayı, tüm ürünler için geçerlidir, ancak genel olarak standart tasarımlı ve rutin olarak üretilen ürünler için daha uygundur.

Genel olarak, bir ürünün belli bir ülkede satılmasına izin verilmeden önce tip onayı gerekmektedir. Cep telefonlarından deniz ekipmanına, otomotiv sektöründen tıbbi ekipmana kadar çok çeşitli cihazlar için tip onay koşulları bulunmaktadır. Cihaz tip onayı, ne tür cihaz olursa olsun, türüne göre belli gereksinimleri karşıladığı anlamına gelmektedir.

Diğer yandan bir makinanın üretimi sırasında alınacak zorunlu belgelerden biri makina tip onay belgesidir. Bu belge, bir makinanın temel sağlık ve güvenlik koşullarını karşıladığını kanıtlayan bir belgedir. Makina tip onay işlemleri, her sektörde farklıdır ancak genel olarak Avrupa Birliği direktiflerine uygun şekilde yapılmaktadır.

Tip onayı testlerinde, ürünün tasarımının standart kriterlerine uygun olduğu saptanmakta ve onaylanmakta, üretim süreçleri ve kullanılan malzeme kontrol edilmekte ve ürün grubu içinden o ürünü temsil eden bir veya daha fazla numune alınarak gerekli testler yapılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından verilen biraç tip onay test hizmeti şunlardır:

 • IEC tip onay testleri
 • Ürün tip onay testleri
 • Cihaz tip onay testleri
 • Makina tip onay testleri
 • ASTM tip onay testleri
 • ISO tip onay testleri
 • Tıbbi cihaz tip onay testleri
 • Araç tip onay testleri
 • Otomotiv tip onay testleri
 • Malzeme tip onay testleri
 • Elektronik cihaz tip onay testleri
 • ETSI tip onay testleri
 • FAA tip onay testleri
 • FDA tip onay testleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp