ASME Test ve Tip Onay Sertifikasyonu

Tip Onay Testleri

ASME Test ve Tip Onay Sertifikasyonu

Kısaca ASME olarak tanınan kuruluş, Amerikan Makina Mühendisleri Birliği’dir (American Society of Mechanical Engineers). 1880 yılında kurulan ASME, tüm mühendislik disiplinlerinde işbirliği, kariyer gelişimi ve beceri kazanmayı kolaylaştıran, ancak kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

ASME Test ve Tip Onay Sertifikasyonu

Ama asıl önemlisi ASME, standart geliştiren en eski kuruluşlardan biridir. Sıhhi tesisat ekipmanı, bağlantı elemanları, boru hatları, santral sistemleri, asansörler ve bunların bileşenleri gibi birçok teknik alanı kapsayan çok sayıda standart geliştirmiştir.

Bu standartların birçoğu, resmi kuruluşlar tarafından düzenleyici amaçlarına ulaşmakta bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden ASME standartlarının kullanılması, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeye konulmadıkça ya da yasal düzenlemelere dahil edilmedikçe, isteğe bağlıdır. Bugün yüzden fazla ülkede ASME standartları kullanılmaktadır.

Tip onay sertifikasyonu, teknik ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir ürün için akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Genel olarak bir ürünün belli bir ülkede satılmasına izin verilmeden, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde tip onayı alınması gerekmektedir. Bu durumda belli bir ürün için gereksinimler, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Tip onay gerekliliklerine uyum, test ve kontrol süreçlerinden geçirilen bir ürünün uygunluğu, üçüncü taraf yetkili bir kuruluş tarafından hazırlanan bir tip onay sertifikası ile kanıtlanmaktadır. Bu noktada birçok elektrikli ve elektronik cihaz üzerinde bulunan CE işareti, bu ürünün tip onayı aldığı anlamına gelmemektedir. Bu işaret, üretici firmanın, kendisi için geçerli olan ilgili yasal düzenlemelerin minimum güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ifade etmektedir.

Tip onayı, belli bir sektör ile sınırlı bir kavram değildir. Otomotiv sektörü, tıbbi ekipman, mobil telefonlar ve deniz ekipmanı gibi bir takım ürünler için tip onay koşulları bulunmaktadır. Bu çerçevede bir ürün için, ASME standartlarında yer alan belli gereksinimleri karşıladığını belirlemek amacı ile tip onay sertifikasyonu gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından, çeşitli test ve belgelendirme hizmetleri arasında, ASME test ve tip onay sertifikasyon hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.