ISO 8124 Oyuncakların Güvenliği

Ürün Güvenliği Testleri

ISO 8124 Oyuncakların Güvenliği

Oyuncaklar mutlaka eğlenceli ve eğitici araçlardır ancak bazı oyuncaklar tehlikeli olabilir. Oyuncaklar, ister yapı taşları olsun, ister mekanik olsun, isterse çocukların yaratıcılıklarına dönük olsun, mutlaka güvenilir olmak zorundadır. Her yıl çok sayıda çocuk oyuncaklar yüzünden yaralanmaktadır. 2016 yılında 15 yaş altı 175 bin civarında çocuk, oyuncakla ilgili yaralanmalar nedeniyle acil servislere getirilmiştir. Bu her gün 500’e yakın çocuk demektir. Bu yaralanma olaylarının neredeyse yarısı 5 yaş ve altı çocuklardır.

ISO 8124 Oyuncakların Güvenliği

Son yıllarda, piyasadan oyuncak geri çağırma olaylarının artması üzerine, küresel ölçekte oyuncakların kalitesi ve güvenliğine daha fazla odaklanma olmuştur. Esasen dünyadaki oyuncak üretiminin büyük bir kısmı Çin’de üretilmektedir (Çin dünyadaki oyuncakların neredeyse yüzde 70’ini üretmektedir). Bu bakımdan oyuncak sektörü uluslararası olarak çok fazla iç içedir ve güvenli çocuk ürünleri konusundaki endişeler evrenseldir. Bu yüzden özellikle gelişmiş ülkelerde hem ulusal güvenliğe yönelik yasal düzenlemeler güçlendirilmiş, hem de bir uluslararası standartlar setine uymaya gösterilen ilgi artmıştır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından bu amaçla ISO 8124 standartlar dizisi geliştirilmiştir. Bu standartlar, oyuncaklar ile ilgili potansiyel tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlamakta ve oyuncak ürünleri için kapsamlı test yöntemleri sunmaktadır. ISO 8124 standartlar serisi hazırlanırken şu iki standart, model alınmıştır:

  • Bir Avrupa standardı olan EN 71 Oyuncak güvenliği standartlar dizisi
  • Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM F963-17 Oyuncak güvenliği için standart tüketici güvenliği şartnamesi

Bu standartlar, bir oyuncağın amaçlandığı normal kullanım şeklinde kabul edilebilir ölçüde öngörülebilir kötüye kullanım halinde karşılaşılacak olası tehlikelere yöneliktir. Ayrıca bu standartlar güvenlik dışında ürün performansını veya kalitesini kapsamamaktadır.

ISO 8124 standardı da, 14 yaşın altındaki çocuklar tarafından oynanmak üzere tasarlanmış oyuncak ve malzemelerini kapsamaktadır. Bu standardın gereklilikleri, oyuncakların şekli, boyutları, küçük parçaları, keskin noktaları ve kenarları ve menteşe açıklıkları gibi yapısal özellikleri için kabul edilebilir kriterler içermektedir.

ISO 8124 standardını oluşturan bölümler şu şekildedir:

  • Bölüm 1: 2018: Mekanik ve fiziksel özelliklerle ilgili güvenlik hususları. Bu standart, birkaç istisna dışında, 14 yaş ve altı çocuklara yönelik tüm oyuncakları kapsar ve bir oyuncağın çeşitli bileşenlerinin fiziksel ve mekanik yönlerine odaklanır.
  • Bölüm 2: 2014: Yanıcılık. Bu standart, tüm oyuncakların çok küçük bir ateşleme kaynağı altında alev alma potansiyeli ile ilgilidir. Çocukların giydikleri veya içine girdikleri ya da tekstil yüzeyli, yumuşak dolgulu oyuncaklara odaklanır.
  • Bölüm 3: 2010: Belirli unsurların taşınması. Geleneksel üretim malzemelerinin çocuk sağlığı için tehlikeli olduğu görüldükçe, oyuncakların kimyasal yapısı daha fazla incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu standart, antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, krom, kurşun, cıva ve selenyum göçü için kabul edilebilir eşik seviyelerini ve numune alma ve ekstraksiyon yöntemlerini belirtir.
  • Bölüm 4: 2014: Aile içi ve dışı aile içi kullanım için salıncaklar, kaydıraklar ve benzeri aktivite oyuncakları. Bu standart, salıncaklar, kaydıraklar, tırmanma çerçeveleri ve oyuncak havuzları gibi aktivite oyuncaklarına yöneliktir.
  • Bölüm 5: 2015: Oyuncaklardaki belli elementlerin toplam konsantrasyonunun belirlenmesi. Bu standart, belli unsurların taşınması ile ilgilidir. ISO 8124-3 standardında belirtilen elementlerin toplam konsantrasyonunu belirlemek için bir yöntem verilmektedir.
  • Bölüm 6: 2014: Oyuncaklar ve çocuk ürünlerindeki belirli ftalat esterleri. Son yıllarda araştırmalar, yaygın olarak kullanılan plastik yumuşatıcıların olası zararlarına odaklanmıştır. Ftalat kalıntısı, vücut tarafından yutulduğunda veya emildiğinde, bozulmuş hormonal gelişim ve üreme bozuklukları gibi uzun vadeli gelişimsel bozukluklara neden olmaktadır. Bu standart, belirlenmiş sınırlara uygunluk değerlendirmesi için bir test yöntemi sunmaktadır.
  • Bölüm 7: 2015: Parmak boyaları için gereksinimler ve test yöntemleri. Renklendiriciler, kurumayı geciktirmeye yardımcı olan nemlendiriciler, bağlayıcı maddeler ve koruyucular gibi maddeler, özel paketleme ve etiketleme gereklilikleri ile birlikte bu standartta ele alınmaktadır. Bu standart özellikle parmak boyaları için geçerlidir, yüz veya vücut için kullanılan boyaları içermemektedir.
  • Bölüm 8: 2016: Yaş belirleme kuralları. Bu standart, çocukların belli oyuncaklarla oynamaya başladıkları yaşlarla ilgili bilgi sağlamak için güvenilir bir rehber oluşturmaktadır.

Genel anlamda ISO 8124 standartlar dizisi, test fazlalıklarını azaltmaya, oyuncak güvenliği testi boşluklarını kapatmaya ve mevcut standartları iyileştirmek için çeşitli ulusal girdilere izin vermektedir. Esas olarak önemli miktarda oyuncak geri çağırma olayları, ilk tasarım kusurlarından değil, üretim sırasında ortaya çıkan sorunlardan ve genelde ilk parti testlerinden kaynaklanmaktadır. Oyuncak güvenliğine yönelik bu standartlar dizisi, oyuncak şirketleri ve üretim tesisleri arasındaki iletişimi daha şeffaf hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Çocukların güvenliğini riske atacak üretim sapmaları konusunda artık oyuncak şirketlerinin endişelenmelerine gerek kalmamaktadır.

Laboratuvarlarımızda uygulanan test yöntemleri, tüm ulusal ve uluslararası şartnamelere uygundur ve ürünlerin olası yasal düzenleme boşluklarına takılmasını önlemektedir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara ISO 8124 Oyuncak güvenliği standardı kapsamında test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.