RoHS Direktifi 2011/65/ AB Değerlendirmesi

Ürün Güvenliği Testleri

RoHS Direktifi 2011/65/ AB Değerlendirmesi

RoHS bir CE işaretleme direktifidir ve ürününüz kapsam dahilindeyse bir CE işaretini taşımalı ve beraberindeki uygunluk beyanında belirtilmelidir.

RoHS Direktifi 2011/65/ AB Değerlendirmesi

RoHS Direktifi uyumluluğu, dokümanların toplanmasından daha fazlasını gerektirir. EUROLAB, belgelerin toplanmasına yardımcı olabilir, EN 50581: 2012'ye göre değerlendirebilir ve güvenlik raporlarımızla aynı formatta bir teknik rapor hazırlayabilir. Müşterilerimizin teknik dosyalarına dahil etmeleri için RoHS raporları hazırlama konusunda yılların deneyimine sahibiz.

Örneğin, RoHS 2002/95 / EC, RoHS 2011/65 / EU ve yeni değişiklik (AB) 2015/863 arasında ayrım yapıyor musunuz? Bu yükü personelinizden alabilir ve sizin için halledebiliriz.

RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması), 'EEE' (elektrikli ve elektronik ekipman) olan her şey için geçerlidir. Bu, herhangi bir elektrik fonksiyonu olan herhangi bir şey anlamına gelir. Kıvılcım ateşleyicili gaz biçme makinesi bile olabilir.

Aşağıdaki kategoriler, RoHS Direktifi Ek I uyarınca kapsam dahilindedir:

  • Büyük ev aletleri.
  • Küçük ev aletleri.
  • BT ve telekomünikasyon ekipmanı.
  • Tüketici ekipmanı.
  • Aydınlatma ekipmanı.
  • Elektrikli ve elektronik aletler.
  • Oyuncaklar, eğlence ve spor malzemeleri.
  • Tıbbi cihazlar.
  • Endüstriyel izleme ve kontrol cihazlarını içeren izleme ve kontrol cihazları.
  • Otomatik dağıtıcılar.
  • Yukarıdaki kategorilerin hiçbirinde yer almayan diğer EEE.

Yukarıdaki listedeki tüm ekipmanlar RoHS Yönergesi Ek II'de belirtilen malzeme kısıtlamalarına uygun olmalıdır:

  • Kurşun (% 0,1)
  • Civa (% 0,1)
  • Kadmiyum (% 0,01)
  • Altı değerlikli krom (% 0,1)
  • Polikromlu bifeniller (PBB) (% 0,1)
  • Polikromlu difenil eterler (PBDE) (% 0,1)

Ek II (AB) 2015/863 sayılı Direktif tarafından değiştirilmiştir ve aşağıdaki dört önemli kısıtlamayı ekler:

  • Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (% 0,1)
  • Butil benzil ftalat (BBP) (% 0,1)
  • Dibütil ftalat (DBP) (% 0,1)
  • Diizobütil ftalat (DIBP) (% 0,1)

6'lı orijinal liste artık kısıtlanmıştır. Ek 4, 22 Temmuz 2019'dan itibaren kısıtlanacaktır. Bu, ürününüz RoHS kapsamındaysa, her bir öğenin (hatta boya, vidalar, plastik muhafazalar ve etiketler) bağımsız olarak uyumlu olması gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca, ürününüz RoHS Direktifi kapsamındaysa ve üzerine bir CE işareti yerleştiriyorsanız, RoHS Direktifi 2011/65 / EU'ya uyduğunuzu iddia ettiğiniz anlamına gelir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.