Phòng thí nghiệm được công nhận Eurolab

Ứng dụng thử nghiệm

Tạo mẫu đơn của bạn bằng cách hoàn thành mẫu


Làm thế nào chúng ta có thể trở lại với bạn?

Địa chỉ

Khu phố trung tâm
Tiến sĩ Sadik Ahmet Cd. Số 38/44
Bagcilar - Istanbul / TR

điện thoại

+90 212 702 30 00
+90 212 702 00 00